O Europskoj Uniji

djeca-o eu

Šta znaš o Europskoj uniji? Jesi li znao/znala da u Europskoj uniji živi više od 500 miliona ljudi? Jesi li znao/znala da stanovnici Europske unije govore 24 različita službena jezika? I da je Europska unija osnovana prije 50 godina i da se proširila sa 6 na 28 zemalja? I jesi li čuo/čula za europsku zastavu s dvanaest zlatnih zvijezda na plavoj pozadini?

EU o čemu se zapravo radi?

Po završetku Drugog svjetskog rata u prošlom vijeku, evropske vođe odlučile su zajednički raditi na riješavanju problema. Htjeli su jednom zauvijek okončati bitke, tako da svi ljudi mogu izgraditi svoj život i stvoriti nove i bolje načine za svoje uzdržavanje i uzajamnu trgovinu.

Vođe su mislile da je jedan od načina da to naprave da kontrolišu koliko bi svaka zemlja mogla primiti ugljena i čelika.  To je bilo bitno jer je ugljen bio nužan za rad fabrika koje su proizvodile sve stvari koje su ljudi trebali, uključujući čelik za mašine, kuće, ceste i zgrade. Ugljen i čelik neophodni su i za proizvodnju oružja poput pušaka i tenkova, pa dok ove zemlje sve zajedno odlučuju  o tome šta učiniti sa evropskim ugljenomi čelikom, nijedan narod ih nije mogao proizvoditi bez znanja drugih.

Vođe su se također nadale da zemlje koje ovise jedna o drugoj neće imati razloga za ratovanje, jer bi ekonomija u cijeloj regiji postala snažnija, ljudi bi imali dobre poslove, hranu i sigurnost. I znate šta? Bili su u pravu. Prošlo je više od 50 godina i o evropskim ratovima se sada čita samo u udžbenicima istorije.

EU je od tada prošla dugačak put. Evropska Unija sada ima 28 punopravnih zemalja članica. Pomalo je nalik učionici. Kao i u svakoj dobroj zajednici, jači pomažu slabijima.  Kao što u razredu neka djeca vole matemtiku, a druga više vole muzičko, neke zemlje EU-a imaju interese različite od ostalih.  Za miran suživot svi moraju prihvatiti one druge onakvima kakvi jesu. Svaka zemlja živi u skladu sa svojim običajima, jezikom i kulturom.  Taj pristup je lijepo sažet u moto-u Evropske Unije:  “Ujedinjeni u različitosti”.

Uprkos različitostima zemlje EU-a imaju zajedničke ciljeve:

  • Žele da sve zemlje EU-a budu uspješne i poboljšaju uvjete života. EU se već sada ponosi najvećim ekonomskim prostorom na svijetu.
  • Žele mir i sigurnost u Evropi i svijetu. Umjesto međusobnih ratova, radije sjedaju za stol i raspravljaju o svemu.
  • Žele da državljani EU-a uživaju jednaka temeljna prava i slobode, da žive bez diskriminacije i da uživaju jednake slobode.

 U tom smislu možda već znate da EU ima vlastiti Parlament, u kom ljudi mogu birati koga god smatraju najboljim? Možda ćete vidjeti svog premijera na vijestima na sastanku u Briselu s kolegama iz drugih zemalja. Svi oni zajedno čine Vijeće Evrope i donose važne odluke.

 Više o tome na stranici:
http://europa.eu/kids-corner/countries/flash/index_hr.htm