Publikacije

IPA II se oslonila na procjene programa IPA 2007-2013 te naučene lekcije, i uvela sektorski zasnovan pristup kako bi se bolje pripremile zemlje korisnice za pristup EU.
Preuzmite

EU se obavezala na uvođenje preduzetničkog učenja u obrazovni sistem u skladu sa „Oslovskom agendom“ i „Zakonom o malim preduzećima za Evropu (eng. SBA)“, kojima se pruža podrška MSP-ovima kroz obrazovanje.
Preuzmite

Izvještaj o Bosni i Hercegovini za 2016. godinu uz dokument Saopštenje Komisije Evropskom parlamentu, Savjetu, Evropskom ekonomskom i socijalnom odboru i Odboru regija Saopštenje o politici proširenja EU za 2016. godinu
Preuzmite

"Vodič kroz EU sredstva za početnike" je publikacija kojom se početnici uvode u širok spektar raspoloživih mogućnosti finansiranja sredstvima EU-a. Nude se osnovne smjernice o postupcima prijave i upućuje se na to gdje se može pronaći više pojedinosti. Ovaj vodič sadržava najnovije informacije o tekućim EU programima za finansijsko razdoblje 2014. – 2020. Vodič je usmjeren na šest glavnih kategorija potencijalnih podnositelja zahtjeva: mala i srednja poduzeća (MSP-ovi), nevladine organizacije (NVO-ovi), mlade, istraživače, poljoprivrednike i javna tijela. Međutim može biti i vrijedan izvor informacija za podnositelje zahtjeva iz drugih područja.

U vodiču se navode web-mjesta o mogućnostima finansiranja sredstvima EU za razdoblje 2014. – 2020. te osnovne informacije posebno o:

načinu prijave
ostalim općim pravilima (ispunjenje uvjeta itd.)


Preuzmite

Evropska unija je najveći pojedinačni donator sredstava i finansijske pomoći u Bosni i Hercegovini. Od 1996. godine, Evropska unija je uložila preko 3,5 milijardi eura u obnovu, reformu javne uprave, vladavinu prava, održivu privredu, poljoprivredu i druge ključne oblasti u BiH.

U svojim aktivnostima Evropska unija se oslanja na različite finansijske instrumente od kojih je najsveobuhvatniji Instrument pretpristupne pomoći, odnosno IPA. Pretpristupni fondovi Evropske unije predstavljaju suštinsko ulaganje u budućnost zemalja u procesu proširenja i same Evropske unije. Time se pomaže korisnicima u realizaciji političkih i ekonomskih reformi, uz pripremu za prava i obaveze koje dolaze s članstvom. Ovakve reforme istovremeno osiguravaju građanima bolje mogućnosti i omogućavaju razvoj standarda koji su jednaki onima koje uživaju građani Evropske unije.

U ovoj brošuri je predstavljeno pet uspješnih projekata sa područja cijele Bosne i Hercegovine koji su unaprijedili životne uslove u lokalnim zajednicama.


Preuzmite

Evropa: kontinent s hiljadugodišnjom istorijom, bogatim kulturnim naslijeđem i pejzažima koji su među najljepšima na svijetu. Puno je sadržaja koje putnici mogu otkriti i istražiti, a sad im je to olakšano zahvaljujući Evropskoj uniji (EU). U ovom ćete letku naći više informacija, korisne savjete i mapu Evrope.
Preuzmite

Schengen, selo u južnom Luksemburgu na rijeci Moselle, postao je istoznačnica za ukidanje unutarnje granične kontrole i za slobodno kretanje Europom. Svaka schengenska država redovito se ocjenjuje kako bi se osiguralo da svi točno primjenjuju pravila oko kojih su se usuglasili. Ukidanje kontrola na unutarnjim granicama ima posljedice za druga područja politika kao što su kako se nositi s prekograničnim kriminalitetom, putovanjem preko granica, prekograničnom trgovinom i pravosudnom suradnjom. Stoga, pravila o schengenskom području ne tiču se samo slobodnog kretanja osoba, nego i viza, azila te policije, carinske i pravosudne suradnje.
Preuzmite

Europska je unija stvorena pedesetih godina dvadesetoga stoljeća radi promicanja mira, napretka i europskih vrijednosti na kontinentu. Njezina je svrha danas jednako značajna kao i tada. Europska je unija otvorena za sve europske demokratske zemlje koje se žele pridružiti. Taj proces prati politika proširenja EU-a. Nakon što se proširio sa 6 na 28 članica, koje se protežu od Atlantika do Crnoga mora, EU je postao domom za više od 500 milijuna ljudi. Ova publikacija dio je serije kojom se objašnjava što EU poduzima u različitim područjima politika, zašto je uključen u ta područja i koji su rezultati.
Preuzmite

Letak na dvije stranice s osnovnim podacima procesa proširenja Europske unije


Preuzmite

Europa se već sada mora pripremiti za radikalnu promjenu u načinu proizvodnje, prijenosa i potrošnje energije. Ova publikacija dio je serije kojom se objašnjava što EU poduzima u različitim područjima politika, zašto je uključen u ta područja i koji su rezultati.


Preuzmite

Proširenje je jedna od najuspješnijih politika EU-a. Zbog nužnih promjena koje država treba poduzeti kako bi bila spremna za pristupanje EU-u građani mogu biti zabrinuti i zapitati se kako će izgledati svakodnevni život nakon pristupanja. Osobe iz publikacije su upitane je li im članstvo u EU-u donijelo ikakvu promjenu u onim najuobičajenijim važnim pitanjima, a to su: dobro obrazovanje i osposobljavanje za posao, pronalazak dobrog posla; očuvanje zdravlja; i briga o porodici. Pogledajte njihove četiri priče.


Preuzmite

Izvještaj Evropske komisije o napretku Bosne i Hercegovine u 2014. godini


Preuzmite

25 features about the Europe for Citizens programme
25 primjera iz programa Evropa za građane


Preuzmite

U sklopu programa LIFE objavljena je publikacija na temu financiranja projekata kojima se doprinijelo ublažavanju klimatskih promjena


Preuzmite

Vijeće Evropske unije objavilo je publikaciju o činjenicama Evropske unije. U njoj su sadržane osnovne informacije o Uniji, zemljama članicama i zemljama kanditatima za ulazak u članstvo Evropske unije. S U publikaciji se navode i opisi EU institucija, broj stanovnika po zemljama, službeni jezici i web stranice te drugi korisni podaci o svakoj zemlji članici. Publikacija se izdaje svake godine budući da dolazi do promjena u podacima koji se tiču populacije, gospodarstva i ostalih sektora koji se uključuju u istraživanje.


Preuzmite

Publikacija „Politički dijalog između javnih institucija i organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini“ urađena u okviru projekta koji finansira EU "Jačanje kapaciteta vladinih institucija za učešće u političkom dijalogu s civilnim društvom (CGBI)"
Preuzmite

Koja je svrha EU‑a? Zašto i kada je osnovan? Kako funkcionira? Što je već ostvario za svoje građane i s kojim se novim izazovima danas suočava? Može li se EU u doba globalizacije uspješno natjecati s drugim velikim gospodarstvima i pritom zadržati svoje društvene norme? Koja će biti uloga Europe na svjetskoj sceni u budućnosti? Gdje će biti granice EU‑a? Kakvu budućnost ima euro? To su samo neka od pitanja koja je istražio stručnjak za EU Pascal Fontaine u ovom izdanju svoje popularne knjižice Europa u 12 lekcija. Pascal Fontaine bivši je pomoćnik Jeana Monneta i profesor na Institut d’Études Politiques u Parizu.Ova publikacija dio je serije kojom se objašnjava što EU poduzima u različitim područjima politika, zašto je uključen u ta područja i koji su rezultati
Preuzmite

Ovaj Vodič programa predstavlja alat za svakoga tko se želi detaljno upoznati s programom Erasmus+.
Preuzmite

Politike i pristupi vrednovanju škola u Europi
U izvješću “Osiguravanje kvalitete u obrazovanju: politike i pristupi vrednovanju škola u Europi” analiziraju se strukture i organizacija vrednovanja škola na primarnoj i obveznoj sekundarnoj razini. Obuhvaćene su sve države članice EU-a, kao i Island, Norveška, Makedonija i Turska.


Preuzmite

Izvještaj Evropske komisije o napretku Bosne i Hercegovine u 2015. godini


Preuzmite

Ova publikacija djelo je projekta „Modernizacija sistema upravljanja ljudskim potencijalima u državnoj službi u BiH”(skraćeno EUHRM). EUHRM je projekat koji finansira EU, a implementira ga konzorcij koji predvodi kompanija„Eurecna“(Italija). Cilj ovog projekta, čija je implementacija počela u januaru 2014. godine, jeste poboljšanje sistema upravljanja ljudskim potencijalima u državnoj službi u BiH, kroz jačanje kapaciteta, poboljšanje zakonodavnog okvira i harmonizaciju procedura i praksi na svim nivoima u svim administrativnim strukturama državne službe.
Preuzmite

Publikacija „Analiza postojeće prakse saradnje vladinih institucija sa organizacijama civilnog društva“ urađena u okviru projekta koji finansira EU "Jačanje kapaciteta vladinih institucija za učešće u političkom dijalogu s civilnim društvom (CGBI)"
Preuzmite

Priručnik, informativno-edukativnog karaktera, prvenstveno je namjenjen predstavnicima institucija vlasti, s ciljem da ih upozna sa relevantnim metodologijama, procesima i mehanizamima finansiranja OCD iz sredstava javnih fondova i proračuna, usklađenih s pravilima i standardima Evropske unije.
Preuzmite