Publikacije

Evropska unija je osigurala blizu 55 miliona eura za podršku MSP-ovima tokom proteklih 15 godina. Dodatnih 15 miliona eura je predviđeno u okviru IPA II programa. Kroz tehničku podršku i dodijeljena bespovratna sredstva, MSP-ovi su dobili znatnu podršku za razvoj u konkurentnim sektorima, kao što su turizam, prehrambena industrija, drvna i metalna industrija.


Preuzmite

Izvještaj o Bosni i Hercegovini za 2016. godinu uz dokument Saopštenje Komisije Evropskom parlamentu, Savjetu, Evropskom ekonomskom i socijalnom odboru i Odboru regija Saopštenje o politici proširenja EU za 2016. godinu
Preuzmite

"Vodič kroz EU sredstva za početnike" je publikacija kojom se početnici uvode u širok spektar raspoloživih mogućnosti finansiranja sredstvima EU-a. Nude se osnovne smjernice o postupcima prijave i upućuje se na to gdje se može pronaći više pojedinosti. Ovaj vodič sadržava najnovije informacije o tekućim EU programima za finansijsko razdoblje 2014. – 2020. Vodič je usmjeren na šest glavnih kategorija potencijalnih podnositelja zahtjeva: mala i srednja poduzeća (MSP-ovi), nevladine organizacije (NVO-ovi), mlade, istraživače, poljoprivrednike i javna tijela. Međutim može biti i vrijedan izvor informacija za podnositelje zahtjeva iz drugih područja.

U vodiču se navode web-mjesta o mogućnostima finansiranja sredstvima EU za razdoblje 2014. – 2020. te osnovne informacije posebno o:

načinu prijave
ostalim općim pravilima (ispunjenje uvjeta itd.)


Preuzmite

Evropska unija je najveći pojedinačni donator sredstava i finansijske pomoći u Bosni i Hercegovini. Od 1996. godine, Evropska unija je uložila preko 3,5 milijardi eura u obnovu, reformu javne uprave, vladavinu prava, održivu privredu, poljoprivredu i druge ključne oblasti u BiH.

U svojim aktivnostima Evropska unija se oslanja na različite finansijske instrumente od kojih je najsveobuhvatniji Instrument pretpristupne pomoći, odnosno IPA. Pretpristupni fondovi Evropske unije predstavljaju suštinsko ulaganje u budućnost zemalja u procesu proširenja i same Evropske unije. Time se pomaže korisnicima u realizaciji političkih i ekonomskih reformi, uz pripremu za prava i obaveze koje dolaze s članstvom. Ovakve reforme istovremeno osiguravaju građanima bolje mogućnosti i omogućavaju razvoj standarda koji su jednaki onima koje uživaju građani Evropske unije.

U ovoj brošuri je predstavljeno pet uspješnih projekata sa područja cijele Bosne i Hercegovine koji su unaprijedili životne uslove u lokalnim zajednicama.


Preuzmite

Europa se već sada mora pripremiti za radikalnu promjenu u načinu proizvodnje, prijenosa i potrošnje energije. Ova publikacija dio je serije kojom se objašnjava što EU poduzima u različitim područjima politika, zašto je uključen u ta područja i koji su rezultati.


Preuzmite

Politika tržišnog natjecanja Europske unije predstavlja važan dio rada EU-a još otkad je spomenuta u Rimskom ugovoru iz 1957. Ugovorom je uspostavljen „sustav kojim se osigurava da tržišno natjecanje na zajedničkom tržištu nije narušeno”. Cilj je stvoriti skup dobro razvijenih i učinkovitih pravila tržišnog natjecanja da bi se osiguralo pravilno funkcioniranje europskog tržišta i da bi se potrošači mogli koristiti prednostima sustava slobodnog tržišta. Ova publikacija dio je serije kojom se objašnjava što EU poduzima u različitim područjima politika, zašto je uključen u ta područja i koji su rezultati.
Preuzmite

Dobro funkcioniranje ekonomske i monetarne unije te jak i stabilan euro temelji su gospodarskog okružja u Europi koje pogoduje rastu. Ova publikacija dio je serije kojom se objašnjava što EU poduzima u različitim područjima politika, zašto je uključen u ta područja i koji su rezultati.
Preuzmite

Schengen, selo u južnom Luksemburgu na rijeci Moselle, postao je istoznačnica za ukidanje unutarnje granične kontrole i za slobodno kretanje Europom. Svaka schengenska država redovito se ocjenjuje kako bi se osiguralo da svi točno primjenjuju pravila oko kojih su se usuglasili. Ukidanje kontrola na unutarnjim granicama ima posljedice za druga područja politika kao što su kako se nositi s prekograničnim kriminalitetom, putovanjem preko granica, prekograničnom trgovinom i pravosudnom suradnjom. Stoga, pravila o schengenskom području ne tiču se samo slobodnog kretanja osoba, nego i viza, azila te policije, carinske i pravosudne suradnje.
Preuzmite

U ovom se letku jasno opisuje uloga EIB-a, njen djelokrug, aktivnosti i načini rada. Namijenjen je vrlo širokoj publici i dostupan je na 29 jezika. Što je Europska investicijska banka? Koji su kreditni prioriteti EIB-a? Tko su klijenti EIB-a? Odakle dolaze sredstva EIB-a?
Preuzmite

Praktični vodič kroz procedure ugovaranja EEAS


Preuzmite

Sljedeće studije slučaja su vrlo uspješne priče iz projekata koji su sastavni dio napora da se pomogne Bosni i Hercegovini da postigne političke i ekonomske kriterije za buduće članstvo u EU. Ovi kriteriji su kreirani unutar EU i pokazali su da njihova primjena doprinosi podizanju životnog standarda. Stoga za uspješnu provedbu projekata ne treba gledati kao puko “štrihiranje” polja ispred zadatih obaveza u procesu integracija nego kao praktične korake ka poboljšanju života građana BiH prije nego što članstvo u Evropskoj uniji bude postignuto.


Preuzmite

Izvještaj Evropske komisije o napretku Bosne i Hercegovine u 2014. godini


Preuzmite

25 features about the Europe for Citizens programme
25 primjera iz programa Evropa za građane


Preuzmite

U sklopu programa LIFE objavljena je publikacija na temu financiranja projekata kojima se doprinijelo ublažavanju klimatskih promjena


Preuzmite

Vijeće Evropske unije objavilo je publikaciju o činjenicama Evropske unije. U njoj su sadržane osnovne informacije o Uniji, zemljama članicama i zemljama kanditatima za ulazak u članstvo Evropske unije. S U publikaciji se navode i opisi EU institucija, broj stanovnika po zemljama, službeni jezici i web stranice te drugi korisni podaci o svakoj zemlji članici. Publikacija se izdaje svake godine budući da dolazi do promjena u podacima koji se tiču populacije, gospodarstva i ostalih sektora koji se uključuju u istraživanje.


Preuzmite

Publikacija „Politički dijalog između javnih institucija i organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini“ urađena u okviru projekta koji finansira EU "Jačanje kapaciteta vladinih institucija za učešće u političkom dijalogu s civilnim društvom (CGBI)"
Preuzmite

Politike i pristupi vrednovanju škola u Europi
U izvješću “Osiguravanje kvalitete u obrazovanju: politike i pristupi vrednovanju škola u Europi” analiziraju se strukture i organizacija vrednovanja škola na primarnoj i obveznoj sekundarnoj razini. Obuhvaćene su sve države članice EU-a, kao i Island, Norveška, Makedonija i Turska.


Preuzmite

Izvještaj Evropske komisije o napretku Bosne i Hercegovine u 2015. godini


Preuzmite

Ova publikacija djelo je projekta „Modernizacija sistema upravljanja ljudskim potencijalima u državnoj službi u BiH”(skraćeno EUHRM). EUHRM je projekat koji finansira EU, a implementira ga konzorcij koji predvodi kompanija„Eurecna“(Italija). Cilj ovog projekta, čija je implementacija počela u januaru 2014. godine, jeste poboljšanje sistema upravljanja ljudskim potencijalima u državnoj službi u BiH, kroz jačanje kapaciteta, poboljšanje zakonodavnog okvira i harmonizaciju procedura i praksi na svim nivoima u svim administrativnim strukturama državne službe.
Preuzmite

Publikacija „Analiza postojeće prakse saradnje vladinih institucija sa organizacijama civilnog društva“ urađena u okviru projekta koji finansira EU "Jačanje kapaciteta vladinih institucija za učešće u političkom dijalogu s civilnim društvom (CGBI)"
Preuzmite

Priručnik, informativno-edukativnog karaktera, prvenstveno je namjenjen predstavnicima institucija vlasti, s ciljem da ih upozna sa relevantnim metodologijama, procesima i mehanizamima finansiranja OCD iz sredstava javnih fondova i proračuna, usklađenih s pravilima i standardima Evropske unije.
Preuzmite