Publikacije

Izvještaj o Bosni i Hercegovini za 2016. godinu uz dokument Saopštenje Komisije Evropskom parlamentu, Savjetu, Evropskom ekonomskom i socijalnom odboru i Odboru regija Saopštenje o politici proširenja EU za 2016. godinu
Preuzmite

"Vodič kroz EU sredstva za početnike" je publikacija kojom se početnici uvode u širok spektar raspoloživih mogućnosti finansiranja sredstvima EU-a. Nude se osnovne smjernice o postupcima prijave i upućuje se na to gdje se može pronaći više pojedinosti. Ovaj vodič sadržava najnovije informacije o tekućim EU programima za finansijsko razdoblje 2014. – 2020. Vodič je usmjeren na šest glavnih kategorija potencijalnih podnositelja zahtjeva: mala i srednja poduzeća (MSP-ovi), nevladine organizacije (NVO-ovi), mlade, istraživače, poljoprivrednike i javna tijela. Međutim može biti i vrijedan izvor informacija za podnositelje zahtjeva iz drugih područja.

U vodiču se navode web-mjesta o mogućnostima finansiranja sredstvima EU za razdoblje 2014. – 2020. te osnovne informacije posebno o:

načinu prijave
ostalim općim pravilima (ispunjenje uvjeta itd.)


Preuzmite

Evropska unija je najveći pojedinačni donator sredstava i finansijske pomoći u Bosni i Hercegovini. Od 1996. godine, Evropska unija je uložila preko 3,5 milijardi eura u obnovu, reformu javne uprave, vladavinu prava, održivu privredu, poljoprivredu i druge ključne oblasti u BiH.

U svojim aktivnostima Evropska unija se oslanja na različite finansijske instrumente od kojih je najsveobuhvatniji Instrument pretpristupne pomoći, odnosno IPA. Pretpristupni fondovi Evropske unije predstavljaju suštinsko ulaganje u budućnost zemalja u procesu proširenja i same Evropske unije. Time se pomaže korisnicima u realizaciji političkih i ekonomskih reformi, uz pripremu za prava i obaveze koje dolaze s članstvom. Ovakve reforme istovremeno osiguravaju građanima bolje mogućnosti i omogućavaju razvoj standarda koji su jednaki onima koje uživaju građani Evropske unije.

U ovoj brošuri je predstavljeno pet uspješnih projekata sa područja cijele Bosne i Hercegovine koji su unaprijedili životne uslove u lokalnim zajednicama.


Preuzmite

Evropa: kontinent s hiljadugodišnjom istorijom, bogatim kulturnim naslijeđem i pejzažima koji su među najljepšima na svijetu. Puno je sadržaja koje putnici mogu otkriti i istražiti, a sad im je to olakšano zahvaljujući Evropskoj uniji (EU). U ovom ćete letku naći više informacija, korisne savjete i mapu Evrope.
Preuzmite

Živimo u doba globalne komunikacije, a valuta te komunikacije je jezik. Stručnjaci procjenjuju da postoji zapanjujuća brojka od 5 000 do 10 000 jezika kojima se danas govori u svijetu, da ne spominjemo sve dijalekte i varijante tih jezika. Od svih ovih jezika, 12 najviše korištenih govori tri petine čovječanstva, dok 30 najčešćih jezika koristi više od tri četvrtine ljudi na svijetu.Od ovih brojki, pola milijarde stanovnika u 27 zemalja članica EU govori 23 službena jezika, da ne spominjemo sve regionalne jezike i jezike manjina. Njemački je najrasprostranjeniji prvi jezik, sa oko 90 miliona izvornih govornika. Slijedi ga engleski, francuski i talijanski.


Preuzmite

Evropska unija (EU) nije savezna država kao što su to Sjedinjene Američke Države, niti je isključivo međuvladina organizacija kao što su to Ujedinjeni narodi. Evropska unija je, zapravo, jedinstvena. Njezine države članice ostaju neovisne suverene nacije, ali ujedinjuju svoj suverenitet – i tako postižu puno veću kolektivnu snagu i uticaj. To znači donošenje zajedničkih odluka putem zajedničkih institucija kao što su Evropski parlament, Vijeće Evropske unije i Evropska komisija. No, šta radi svaka od tih institucija? Kako one zajednički rade? Ko je za šta odgovoran? Ova brošura nudi odgovore izrečene jasnim i jednostavnim jezikom. Ona također donosi pregled agencija i drugih tijela uključenih u rad Evropske unije.


Preuzmite

Dolazimo iz različitih zemalja i govorimo različite jezike, ali ovaj kontinent je dom svih nas. Pođite sa nama da zajedno istražimo Evropu! Biće to uzbudljivo putovanje kroz vrijeme i prostor na kojem ćete saznati mnogo zanimljivih stvari. Usput testirajte sebe da biste provjerili koliko ste naučili.


Preuzmite

Sljedeće studije slučaja su vrlo uspješne priče iz projekata koji su sastavni dio napora da se pomogne Bosni i Hercegovini da postigne političke i ekonomske kriterije za buduće članstvo u EU. Ovi kriteriji su kreirani unutar EU i pokazali su da njihova primjena doprinosi podizanju životnog standarda. Stoga na uspješnu provedbu projekata ne treba gledati kao na puko “štrihiranje” polja ispred zadatih obaveza u procesu integracija nego kao praktične korake ka poboljšanju života građana BiH prije nego što članstvo u Evropskoj uniji bude postignuto.
Preuzmite

Proširenje je jedna od najuspješnijih politika EU-a. Zbog nužnih promjena koje država treba poduzeti kako bi bila spremna za pristupanje EU-u građani mogu biti zabrinuti i zapitati se kako će izgledati svakodnevni život nakon pristupanja. Osobe iz publikacije su upitane je li im članstvo u EU-u donijelo ikakvu promjenu u onim najuobičajenijim važnim pitanjima, a to su: dobro obrazovanje i osposobljavanje za posao, pronalazak dobrog posla; očuvanje zdravlja; i briga o porodici. Pogledajte njihove četiri priče.


Preuzmite

„Europa je negdje drugdje.” Ta provokativna tvrdnja otvara prvo poglavlje ove brošure. To, naravno, nije točno. Budući da je u samom srcu Europe, mi, naravno, imamo mnogo pitanja o tome što „Europa” znači i koj joj je svrha. Primjerice, tko vlada Europom? Što Europska unija znači za naš svakodnevni život? Što taj kontinent predvodi u globaliziranom svijetu? Kakva je budućnost Europe? Sva ta pitanja i još mnoga druga načeta su ovdje. Brošura je namijenjena učenicima u dobi između 13 i 18 godina te im nudi priliku za čitanje, učenje i interaktivnu raspravu o temama.
Preuzmite

Evropa: kontinent sa hiljadama godina istorije, bogate kulturne baštine i sa jednim od najljepših svjetskih krajolika.  Za putnika koji želi otkriti i istražiti sve je puno lakše zahvaljujući Evropskoj uniji (EU).


Preuzmite

Priručnik za medije Delegacije EU u BiH i šefa delegacije i specijalnog predstavnika Evropske Unije u BiH Petera Sorensena donosi informacije o Evropskoj uniji i kontakte u različitim institucijama.


Preuzmite

Izvještaj Evropske komisije o napretku Bosne i Hercegovine u 2014. godini


Preuzmite

U sklopu programa LIFE objavljena je publikacija na temu financiranja projekata kojima se doprinijelo ublažavanju klimatskih promjena


Preuzmite

Vijeće Evropske unije objavilo je publikaciju o činjenicama Evropske unije. U njoj su sadržane osnovne informacije o Uniji, zemljama članicama i zemljama kanditatima za ulazak u članstvo Evropske unije. S U publikaciji se navode i opisi EU institucija, broj stanovnika po zemljama, službeni jezici i web stranice te drugi korisni podaci o svakoj zemlji članici. Publikacija se izdaje svake godine budući da dolazi do promjena u podacima koji se tiču populacije, gospodarstva i ostalih sektora koji se uključuju u istraživanje.


Preuzmite

Publikacija „Politički dijalog između javnih institucija i organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini“ urađena u okviru projekta koji finansira EU "Jačanje kapaciteta vladinih institucija za učešće u političkom dijalogu s civilnim društvom (CGBI)"
Preuzmite

Izvještaj Evropske komisije o napretku Bosne i Hercegovine u 2015. godini


Preuzmite

Publikacija „Analiza postojeće prakse saradnje vladinih institucija sa organizacijama civilnog društva“ urađena u okviru projekta koji finansira EU "Jačanje kapaciteta vladinih institucija za učešće u političkom dijalogu s civilnim društvom (CGBI)"
Preuzmite

Priručnik, informativno-edukativnog karaktera, prvenstveno je namjenjen predstavnicima institucija vlasti, s ciljem da ih upozna sa relevantnim metodologijama, procesima i mehanizamima finansiranja OCD iz sredstava javnih fondova i proračuna, usklađenih s pravilima i standardima Evropske unije.
Preuzmite