2022. Evropska godina mladih

Proglašavanjem 2022. godine za Evropsku godinu mladih, Evropska unija namjerava odati počast i podržati generaciju koja se najviše žrtvovala tokom pandemije, nudeći im novi nadu, snagu i povjere...

Proglašavanjem 2022. godine za Evropsku godinu mladih, Evropska unija namjerava odati počast i podržati generaciju koja se najviše žrtvovala tokom pandemije, nudeći im novi nadu, snagu i povjerenje u budućnost; potaknuti sve mlade ljude, posebno one s manje mogućnosti, da postanu aktivni građani i akteri pozitivnih promjena; promovisati mogućnosti koje pružaju politike Evropske unije za mlade i podržati njihov lični, društveni i profesionalni razvoj; i crpiti inspiraciju za jačanje i razvoj zajedničkog EU projekta iz akcija, vizije i uvida mladih ljudi.

Aktivnosti koje će biti organizovane u okviru ove godine uključuju konferencije, inicijative koje promovišu učešće mladih u kreiranju politika, kampanje za podizanje svijesti o inkluzivnijoj, zelenoj i digitalnijoj EU te studije i istraživanja položaja mladih širom Evrope. Evropska godina mladih je komplementarna sa planom oporavka NextGenerationEU, koja ponovo otvara perspektive za mlade ljude, uključujući kvalitetne poslove i mogućnosti obrazovanja i obuke za Evropu budućnosti te podržava sudjelovanje mladih u društvu.

Evropska godina mladih će tražiti sinergiju sa programima Evropske unije koji su usmjereni na mladi – od programa ruralnog razvoja, istraživanja i inovacija, klimatskih promjena do novih vještina i prilika za zapošljavanje.

Osim Erasmus+ i Evropskog fonda solidarnosti, s budžetima za tekući finansijski period od 28 milijardi eura i 1 milijardu eura, EU Garancija za mlade i Inicijativa za zapošljavanje mladih stvaraju više mogućnosti za mlade ljude.

Evropska unija u Bosni i Hercegovini podržava mladu generaciju i ohrabruje je da se hrabrošću i kreativnošću suoči sa izazovima. Program aktivnosti Evropske godine mladih i dodatne informacije, uključujući praćenje pitanja bitnih za mlade unutar i izvan Evropske unije, kao što su jednakost, inkluzija, održivost, mentalno zdravlje, obrazovanje i kvalitetno obrazovanje bit će dostupni na Omladinskom portalu.