Ambasador Sattler uručio 11 novih vozila za jačanje upravljanja migracijama Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona

S 36 miliona eura pomoći za pitanja migracija u BiH, EU je najveći donator i pruža snažnu podršku jačanju kapaciteta bh. vlasti u upravljanju migracijama ➡️ http://europa.ba/?p=66464 ⬅️ Sredstva su usmjerena na: ☑️ Rekonstrukciju i vođenje 5 migracionih kampova ☑️ Obezbjeđenje hrane i vode, odjeće, psihološkog savjetovanje, pristupa obrazovanju i zdravstvenim uslugama za migrante (porodice s djecom, maloljetnicima i […]

S 36 miliona eura pomoći za pitanja migracija u BiH, EU je najveći donator i pruža snažnu podršku jačanju kapaciteta bh. vlasti u upravljanju migracijama
➡️ http://europa.ba/?p=66464 ⬅️

Sredstva su usmjerena na:
☑️ Rekonstrukciju i vođenje 5 migracionih kampova
☑️ Obezbjeđenje hrane i vode, odjeće, psihološkog savjetovanje, pristupa obrazovanju i zdravstvenim uslugama za migrante (porodice s djecom, maloljetnicima i odraslima)
☑️ Oprema i stručna pomoć Policiji USK, BiH Službi za poslove sa stranicima, BiH Graničnoj policiji i Sektoru za azil BiH za osiguranje sigurnosti svih građana i pronalazak rješenja za adekvatno upravljanje migracijama u BiH.

#EUzaBiH #EUZaTvojaPrava

Evropska unija u Bosni i Hercegovini