Evropska sedmica mobilnosti

Evropska sedmica mobilnosti održava se svake godine od 16. do 22. septembra s ciljem podizanja svijesti javnosti o poboljšanju kvalitete života stanovnika evropskih gradova, potrebi primjene akcija...Evropska sedmica mobilnosti održava se svake godine od 16. do 22. septembra s ciljem podizanja svijesti javnosti o poboljšanju kvalitete života stanovnika evropskih gradova, potrebi primjene akcija za smanjenje zagađenja u urbanim sredinama, promociji prava na zdravi život te edukaciji građana s ciljem poboljšanja kvalitete života u gradu. Ovogodišnja tema je inspirisana potrebom za povezivanjem, a obzirom da je transport u fokusu  Evropskog zelenog dogovora, te drugi sektor po veličini među zagađivačima u Evropi, neophodno je uložiti značajne napore da se dođe do cilja neto nulte emisije gasova staklene bašte do 2050. godine, kao što je navedeno u Evropskom zelenom dogovoru.

Zato je potrebno da svi akteri i gradovi sarađuju kako bi to učinili i samim tim značajno smanjili emisije (urbane) mobilnosti. Ta potreba za smanjenjem emisija gasova koji dolaze iz transporta ujedno se može povezati I sa potrebom povezivanja ljudi I mjesta, jer bolji transport I njegove veze, znači bolje povezana mjesta sa ljudima. Ovogodišnji slogan je “BOLJE VEZE”, a održiva urbana mobilnost je način da se poboljšaju. Termin mobilnost usvojen je kako bi skrenuo pažnju na kretanje ljudi, a ne samo automobila. Kako bi se postiglo poboljšanje I revitalizirali gradovi neophodno je kvalitetno urbano planiranje koje bi rezultiralo čišćim zrakom, oslobađanjem centralnih dijelova grada od gustog saobraćaja, modernizacijom sistema gradskog saobraćaja, približavanjem ruralnih područja boljim vezama, sigurno I lako korištenje pločnika I traka za bicikl. Brojne su strategije koje se već koriste širom svijeta, a neke iz evropskih gradova koje su objavljene u ovogodišnjim materijalima na  https://mobilityweek.eu/ posebno ćemo izdvojiti.

Ljubljana, Slovenija: Unaprijeđene pješačke zone

Glavni grad Slovenije, Ljubljana postigao je značajan prelaz iz grada za automobile i druga motorna vozila prema pješačkoj zoni veličine 140 fudbalskih terena. Radi se o projektu „Vizija Ljubljana 2025“, a već sada Ljubljana je izuzetno zelen grad sa 46% gradske površine pokrivene autohtonim šumama. U 2007. godini grupa učesnika, uključujući gradsku upravu, različite institucije I javna preduzeća, kreirala je jednu viziju koja je okupila više od 100 pojedinačnih projekata I to od poboljšanja infrastrukture do aktivnih mobilnosti, kulturnih aktivnosti i uljepšavanje trgova. Pored postojećih gradskih parkova  stvoreni su novi koji su povećali količinu zelenila površine 80 hektara, odnosno više od 110 fudbalskih terena. Ove zelene površine uključuju i slobodne aktivnosti kao što su farma malih životinja, dječija igrališta, pješačke staze i prostor za vožnju biciklom

Bytom, Poljska: Smirivanje saobraćaja

U svakom gradu postoje ulice u kojima vozači lako prekorače brzinu koja je dozvoljena, čime ugrožavaju sigurnost pješaka I biciklista. Razlozi se mogu naći u samoj lokaciji ulice između dva glavna puta, nedostatku kamera za kontrolu brzine ili jednostavno urbani dizajn koji nije naklonjen aktivnoj mobilnosti. Stanovnici poljskog grada Bytoma u blizini Katovica, zbog problema sa prekoračenom brzinom vozača u jednoj svojoj ulici su pronašli niskobudžetno rješenje, a na raspolaganju su imali samo 15.000 €. Iako su se aktivisti protivili smatrajući da  ‘boja nije infrastruktura’,to je bila jedina opcija za grupu ljudi koji su tražili održivo rješenje za smanjenje prolaznog saobraćaja I povezane buke i zagađenja. Farbanjem neprekidne dvosmjerne biciklističke staze, kao i nekoliko pješačkih prelaza, te novim parking mjestima na ulici, pomogli su da se kolovoz suzi. Ova mjera, u kombinaciji sa zakrivljenim položajem puta, pomogla je u smirivanju saobraćaja, a rezultat je smanjenje prosječne brzine saobraćaja za više od 20 km/h uz samo nekoliko znakova i nekoliko litara farbe. Nadalje, promet automobila je smanjen za više od 30%, što značajno umanjuje teret zagađenja vazduha i buke za stanovnike. Aktivistička grupa se uvjerila da je to efektivni niskobudžetni primjer najbolje prakse koji će biti usvojen u drugim dijelovima poljskog grada.

Jedna od veoma značajnih strategija je biciklistička. Bicikli igraju važnu ulogu u tranziciji održive mobilnosti, kao i u životima i zdravlju gradova i stanovnika. Osim dodjele prostora i infrastrukture za vožnju, bitno je I da ima dovoljno parkinga za bicikle na prelaznim tačkama sa drugim vidovima prevoza, kao i povećati nivo biciklizma u gradovima. Da biste došli od jedne do druge tačke, potrebne su bolje veze kako bi se osigurao jednostavan prelaz između javnog prijevoza i bicikala. Obezbjeđivanje dosta sigurnog parking prostora je ključni element koji treba uzeti u obzir u biciklističkoj strategiji.

Integracija parkinga za bicikle u regionalnu mrežu u Île-de-France, Francuska

Francuska regija Île-de-France, koja se nalazi oko Pariza, radi na povećanju modalnog udjela biciklizma sa 2% na 6% i ulaže u parkirališta za bicikle povezana s javnim prevozom. Sa veoma naprednim sistemom javnog prevoza kao osnovom (515 stanica), njihov cilj je da dodaju  140.000 parking mjesta za bicikle do 2030.

Opšti ciljevi inicijative uključuju pojednostavljivanje pretplate kod niza provajdera i besplatno korištenje za one koji imaju godišnju prevoz propusnicu, a projekat radi paralelno sa razvojem nacionalne politike, koja zahtijeva da postoji biciklistički parking kao dio stanice. Uz uključivanje subvencije za bicikle i planove za sistem dugoročnog iznajmljivanja električnih bicikala, cilj je da se biciklizam omogući do 10-15 km izvan Pariza.

Madrid, Španija: Preuređenje parkinga u centar za urbanu konsolidaciju 

U eri ekološke tranzicije svi sektori uključeni u lanac nabavke i prevoza putnika

i dobara trebaju ulagati dosta sredstava u to da postanu održiviji, kao i u razvoj ‘pametne’ infrastrukture.

U gradu poput Madrida sa populacijom od oko 3,3 miliona stanovnika, urbana logistika igra ključnu ulogu u funkcionisanju grada. Prema službenoj evidenciji gradskog vijeća Madrida, distribucija gradskog tereta predstavlja 10% gradskog voznog parka, 20% zagušenja u špici i 30% zagađenja vazduha. Kreirana je strategija da se uhvati u koštac s ovim izazovom kroz stvaranje centra za urbanu konsolidaciju na parkingu Plaza Mayor. Zahvaljujući ovom novom konceptu za smanjenje uticaja distribucije tereta koji se nalazi u historijskom centru grada., UCC može distribuirati robe za oko 150.000 stanovnika i nudi kako poslovnim klijentima tako i poslovnim subjektima usluge unutar madridske zone niske emisije. To se postiže pretvaranjem starog parkirališta u auto čvorište mobilnosti koje će biti opremljeno električnim vozilima, uključujući teretne bicikle i dodatna rješenja za transport tereta. Veći kombiji/kamioni će dovoziti robu na parkiralište Plaza Mayor u mirno doba kao što je rano ujutro, a zatim će se sortirati i grupirati u laka vozila kako bi se nastavilo sa isporukom.  Ovaj primjer I mnogi drugi pokazuju kako ekološka tranzicija mora biti praćena  razvojem novih struktura koje promovišu održivi sistem mobilnosti I promjenama u načinu planiranja saobraćaja, sa tradicionalnog planiranja preći na održivo planiranje saobraćaja (mobilnost).