20 novembar: Svjetski dan djeteta

„Za mene je bitno da me roditelji i odrasli ozbiljno shvataju i slušaju moja mišljenja i stavove,“ rekla je jedna od učesnica umjetničke radionice koja je održana danas u EU info centru obilježavajući 20. novembar, Svjetski dan djeteta. Učenici su svoju kreativnost iskazali kroz crtanje i oslikavanje prava koja su za njih najvažnija i koja, kako oni kažu, “odrasli moraju poštovati”.

Oko tridesetak učenika šestih razreda osnovne škole Grbavica II iz Sarajeva, danas su imali priliku glasno iskazati svoje mišljenje o dječijim pravima i koliko im je važno da se njihova prava poštuju. Većina njih su se složili da je učenje o njihovim pravima neophodno, kako bi mogli iskazati svoja mišljenja i kako bi ih odrasli ozbiljno shvatili.

Kako se svakodnevno krše prava djece širom svijeta, Evropska unija obilježava ovaj dan sa ciljem senzibiliziranja javnosti na promoviranju i jačanju prava djece.

Povodom obilježavanja Svjetskog dana djeteta, Evropska komisija je izjavila: „Danas smo ujedinjeni u našem nastojanju da promovišemo i zaštitimo prava djece širom svijeta. Njihova prava su univerzalna, nedjeljiva i neotuđiva. Svako dijete ima pravo odrasti u sigurnom okruženju – zaštićeni od bilo kojeg oblika nasilja, zlostavljanja, zloupotrebe ili namara. Naš zajednički cilj jeste da uradimo sve što je u našoj moći da osiguramo da se ova prava poštuju i da se primijenjuju za svako dijete.“

Svjetski dan djeteta nije samo dan za slavlje, već i napomena za potrebom jačanja svijesti o djeci koja trpe nasilje, iskorištavanje i diskriminaciju širom svijeta.

Ovaj značajni datum je utvrdila Generalna skupština Ujedinjenih naroda 1954., a pet godina kasnije, 1959., Ujedinjene Nacije su usvojile Konvenciju o pravima djeteta, koju je potpisala i prihvatila i Bosna i Hercegovina. Generalna skuština Ujedinjenih nacija je preporučila da sve zemlje obilježavaju Svjetski dan djeteta kao međunarodni dan jedinstva i razumijevanja među djecom.