Alternativni odgovori na pitanja iz Upitnika koje je Evropska komisija uputila BiH uručeni su ambasadoru Lars-Gunnar Wigemarku

Danas su ambasadoru Lars-Gunnar Wigemarku, šefu Delegacije EU i specijalnom predstavniku EU u BiH predstavnici Alijanse za EU integracije uručili dokument "Alternativni odgovori na 716 pitanja iz Upitnika Evropske komisije"