Danas su EU Info centar posjetili učenici sarajevske osnovne škole „Musa Ćazim Ćatić"

Danas su EU Info centar posjetili učenici sarajevske osnovne škole „Musa Ćazim Ćatić“. Na času maternjeg jezika su već govorili o Evropskom danu jezika sa svojom nastavnicom Indirom Buljubašić. Umjesto časa stranog jezika, teških gramatičkih i pravopisnih pravila, uz zabavu i smijeh su “govorili” brzalice na talijanskom, francuskom, norveškom ili grčkom. Njihova današnja poruka vršnjacima je:“Učite strane jezike jer ste građani Evrope i 21. vijeka“.