EU podržava agencije za provedbu zakona u borbi protiv korupcije i prevenciji neetičkog i koruptivnog ponašanja u sopstvenim redovima

Službenici agencija za provedbu zakona sa svih nivoa u BiH su obučeni o tome kako spriječiti korupciju i odgovoriti na neetičko i koruptivno ponašanje u sopstvenim redovima u okviru Projekta „Jačanje provedbe zakona” koji finansira EU

Certifikati za edukaciju o „Unapređivanju nastavne metodologije i materijala” uručeni su na ceremoniji upriličenoj danas u prostorijama EU info centra u Sarajevu za 36 službenika agencija za provedbu zakona i policijskih akademija.

Napredne tehnike razvoja kurikuluma, edukacija odraslih i etika u policiji, bile su teme osam modula jednogodišnjeg programa edukacije. Stečeno znanje će biti iskorišteno za modernizaciju kurikuluma u skladu sa modelom CEPOL-a i inoviranje postojećih nastavnih metoda. Također, će doprinijeti jačanju svijesti o potrebi preveniranja korupcije i kako odgovoriti na neetičko i koruptivno ponašanje.

Šef Kooperacija Delegacije Evropske unije u BiH Melvin Asin naglasio je predanost EU daljnjem unapređenju policijske službe i jačanju vladavine prava. „Ovim projektom se ne teži samo pružiti podrška agencijama za provedbu zakona u borbi protiv terorizma, organizovanog kriminala i korupcije, već i poboljšati koordinacija i saradnja policijskih službi u BiH. Projekat je izazovan i zahtjeva kontinuiranu predanost, ali i snažno vodstvo, blisku saradnju i koordinaciju, prvenstveno korisnika projekta sa svih nivoa u BiH,” izjavio je Asin.

Program edukacije su proveli eksperti MUP-a Austrije koristeći pristup ‘edukuj edukatora.’ „Ovaj pristup će omogućiti da na efikasniji način prenesemo znanje kako kolegama tako i kadetima“, rekla je certificirani edukator Aida Herco iz Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH, i istakla da se „ne može dovoljno naglasiti važnost kontinuirane edukacije i obuke moderne policije. “

Završetak programa edukacije vrlo je važan rezultat u provedbi projekta. Rezidentni savjetnik za twinning projekat Friedrich Hofbauer je istakao važnost dugoročnog efekta edukacije, kada je riječ o sadašnjem i budućem osoblju agencija za provedbu zakona u BiH. „Edukacija je jedan od ključnih preduslova za unapređenje policijske službe. Projekat je uspostavio tim od 36 edukatora certificiranih za primjenu i prijenos znanja. Unaprijed se radujemo početku primjene stečenog znanja u praksi,” zaključio je Hofbauer.

Dodjela certifikata je organizovana u okviru tvining projekta „Jačanje provedbe zakona” koji finansira Evropska unija u iznosu od 4.5 miliona eura iz Instrumenta pristupne pomoći. U cilju daljnjeg unapređenja policijske službe i jačanja saradnje, koordinacije i efikasnosti u borbi protiv organizovanog kriminala, terorizma i korupcije, vodi ga austrijsko Savezno Ministarstvo unutrašnjih poslova i Agencija za evropske integracije i ekonomski razvoj u saradnji sa ministarstvima unutrašnjih poslova Slovenije i Hrvatske.  Projekat se implementira u periodu 2016-2018.