Evropa za građane: rokovi za podnošenje projektnih prijedloga za 2017. godinu

Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizuelni i kulturni sektor (EACEA) je objavila poziv za dostavljanje prijedloga za svoj program “Evropa za građane” u sklopu Projekata za civilno društvo 2017 s ciljem promocije mira, evropskih vrijednosti i dobrobiti njenih naroda putem podsticanja debate, predstavljanja i razvoja mreža.

Ciljevi

  • Doprinijeti razumijevanju građana o Evropskoj uniji, njenoj historiji i raznolikosti;
  • Podsticati evropsko građanstvo i poboljšanje uslova za građansko i demokratsko učešće na nivou EU.

Vrsta grantova

Ovaj Program se implementira kroz dvije Cjeline i jednu horizontalnu Aktivnost:

  • Cjelina 1: Evropsko sjećanje: podići svijest o evropskom sjećanju, zajedničkoj historiji i vrijednostima, i ciljevima EU.
  • Cjelina 2: Demokratsko sudjelovanje i učešće građana: Podstaći demokratsko i građansko učešće na nivou EU.

Mjere u sklopu Cjeline 2:

  • Bratimljenje gradova
  • Umrežavanje gradova
  • Projekti civilnog društva

Pravo učešća

1 Pravni status

Podnosici projektnih prijedloga i partneri moraju biti ili javni organi ili neprofitne organizacije sa statusom pravnog lica.

2 Osnovanost u zemlji učesnici Programa

Pravo učešća u ovom Programu imaju 28 država članica EU plus Albanija, Bivša jugoslovenska republika Makedonija, Crna Gora i Srbija. Od septembra 2016. godine Bosna i Hercegovina je dobila pravo učešća u Programu.

Rok za podnošenje projektnih prijedloga

  1. mart 2017. godine

Način prijave

Svi zainteresovani se mogu prijaviti putem elektronskog obrasca. Detaljnije informacije možete pronaći u Vodič za podnošenje projektnih prijedloga