Evropska komisija pokreće Evropske snage solidarnosti

U novim Evropskim snagama solidarnosti učesnici će moći sudjelovati u projektima kao volonteri odnosno stažisti, naučnici ili zaposlenici u razdoblju od 2 – 12 mjeseci.

Za učesnike je predviđen širok raspon aktivnosti: obrazovanje, zdravstvo, socijalna integracija, pomoć u opskrbi prehrambenim proizvodima, izgradnja skloništa, prihvat migranata i izbjeglica te potpora i pomoć u njihovoj integraciji, zaštita okoliša i prevencija prirodnih katastrofa. Mladi koji se prijave u Evropske snage solidarnosti morat će prihvatiti izjavu o misiji i načela Evropskih snaga solidarnosti. Svaka organizacija koja bude sudjelovala morat će se pridržavati povelje Evropskih snaga solidarnosti, kojom se određuju prava i dužnosti u svim fazama iskustva solidarnosti.

Zainteresirani mladi ljudi u dobi od 17 do 30 godina od danas se mogu prijaviti u Evropske snage solidarnosti na http://europa.eu/solidarity-corps. U projektu mogu sudjelovati samo osobe starije od 18 godina. Cilj je da do kraja 2020. Evropskim snagama solidarnosti pristupi 100 000 mladih.