Evropska unija podržava zapošljavanje na lokalnom nivou jer lokalna partnerstva za zapošljavanje djeluju!

Projekat „Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini“ podržao je razvoj partnerstava i povećao mogućnosti za zapošljavanje prekvalifikacijom nezaposlenih osoba u #BiH.

Kroz tri godine, uz četiri miliona eura podrške Evropske unije, uspostavljeno je 19 lokalnih partnerstava u 27 opština širom Bosne i Hercegovine. 550 osoba je zaposleno, dok je 1600 osoba prekvalifikano.

Kroz programe i projekte koji su usmjereni ka jačanju socio-ekonomskog razvoja Bosne i Hercegovine, Evropska unija kontinuirano radi na unapređenju standarda života i dobrobiti svih građana. 

#EUzaBiH #EUzaMlade #EUZaUčenjeiNovePrilike 

1.EU za ekonomski rast i zapošljavanje u BiH na lokalnom nivou! 

Stefan je stekao potrebne vještine i znanje za posao kojim se nije ni nadao da će se baviti, a danas mu otvara nove prilike! 
Uz podršku #EU, osnovan je Centar za trening i prekvalifikaciju u Čapljini putem kojeg je obučeno više od 80 kuhara i konobara, a njih 36 je zaposleno!

2. EU za ekonomski rast i zapošljavanje u BiH na lokalnom nivou! 

Milovan je uradio ono što je oduvijek htio – upisao se na obuku za varioca, a samo nekoliko dana nakon završetka, našao je novi posao!
Uz podršku #EU, Lokalno partnerstvo za zapošljavanje u Prijedoru obučilo je preko stotinu osoba i dovelo do stvaranja 75 novih radnih mjesta.

#EUzaMlade #EUZaUčenjeiNovePrilike

3. EU za ekonomski rast i zapošljavanje u BiH na lokalnom nivou! 

Ratko je odlučio postati CNC operater zbog prilika koje posao nudi, a nakon obuke dobio je više ponuda poslodavaca i odabrao najbolju!
Uz podršku #EU, Lokalno partnerstvo za zapošljavanje u Prijedoru obučilo je preko stotinu osoba i dovelo do stvaranja 75 novih radnih mjesta.

#EUzaMlade #EUZaUčenjeiNovePrilike

4. EU za ekonomski rast i zapošljavanje u BiH na lokalnom nivou! 

Olga je imala jedan cilj- pokrenuti svoju proizvodnju i steći radno iskustvo. Sada proizvodi zdravu hranu i inspiracija je mnogima koji razmišljaju o pokretanju vlastitog biznisa!
Uz podršku #EU, Lokalno partnerstvo za zapošljavanje u Petrovacu pomoglo je samozapošljavanje 29 osoba u poljoprivrednim gazdinstvima i obrtima, a 50 poljoprivrednika je certificirano za alternativne usjeve u ratarstvu.

#EUzaMlade #EUZaUčenjeiNovePrilike

  1. 5. EU za ekonomski rast i zapošljavanje u BiH na lokalnom nivou! 

Tomislav je jedan od 49 polaznika obuke za klesare, a nakon završetka pokrenuo je vlastitu kompaniju! 
Uz podršku #EU, projekat Zvuk kamena Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Grude povezao je mlade ljude s novim idejama i tržištem rada kojem je potreban kvalificiran kadar. 

#EUzaMlade #EUZaUčenjeiNovePrilike

6. EU za ekonomski rast i zapošljavanje u BiH na lokalnom nivou! 

Nedžad je vlasnik jednog od 39 porodičnih gazdinstva kojima je mehanizacija neophodna za unapređenje poslovanja. 
Uz podršku #EU, unaprijeđena je infrastrukturna podrška Poslovnog inkubatora Zavidovići kroz mašinski prsten koji će pomoći poljoprivrednicima da postanu konkurentni na tržištu. 

#EUzaMlade #EUZaUčenjeiNovePrilike