Kako čitati i razumjeti ljudska prava na filmu

U okviru 12. izdanja Pravo Ljudski Film Festivala, anti-festivala koji poziva na promišljanje umjetnosti, filma i svega onog što poimamo ljudskim, EU info centar je ugostio dvodvnenu kreativnu radionicu „Škola filmskog teksta“ u cilju jačanja kritičkog izraza i analiziranja društveno odgovornih dokumentaraca i nezavisne filmske produkcije.

Filmski izraz je postao neodvojivi dio identiteta festivala, težeći da kroz ovu formu predstavi filmsku selekciju, problematizirati društvena i politička pitanja s kojima filmovi na programu polemiziraju, ali i promovisati kritičko čitanje filma zasnovano na argumentu, znanju i senzibilitetu.

Kreativna radionica namijenjena filmskim čitaocima, novinarima iz oblasti kulture te mladima koji pišu i žele objaviti umjetničku kritiku moderirao je Miquel Martí Freixas, univerzitetski profesor, filmski kritičar, iskusni selektor, te jedan od osnivača španskog magazina Blogs & Docs posvećenog dokumentarnom i eksperimentalnom filmu.