KREATIVNA BIH

#KreativnaBiH je kampanja Ureda Evropske unije i Info centra Evropske unije u Bosni i Hercegovini koja će promovisati rezultate podrške Evropske unije u sektorima kulture i kreativnih industrija.

Kampanja će istaći postignuća projekata i inicijative Evropske unije s ciljem unapređenja saradnje u sektoru kulture i kreativnih industrija, kao i mogućnosti za dalju saradnju na tekućim i budućim projektima i programima Evropske unije.

Kampanja će također predstaviti kreativne pojedince širom Bosne i Hercegovine i kulturne politike u Bosni i Hercegovini kako bi se proširila saradnja i podigla svijest o važnosti kulture kao jedne od ključnih politika Evropske unije.

Kampanja #KreativnaBiH realizovat će se na društvenim mrežama i tradicionalnim medijima, u saradnji s kulturnim organizacijama, organizacijama civilnog društva i kreativcima širom Bosne i Hercegovine.

Detaljne informacije o #KreativnaBiH pratite na našim internet stranicama: www.europa.ba i www.euinfo.ba kao i na profilima na društvenim mrežama – Facebook, Instagram, Twitter, YouTube i LinkedIn.

Pratite nas i uključite se u razgovor pomoću hashtaga #KreativnaBiH i #EUzaBiH!

KreativnaBiH

Donosimo nove ideje, kreiramo iznova, oblikujemo budućnost i oživljavamo kulturno naslijeđe! Razmišljamo drugačije i stvaramo umjetnost za bolju budućnost #BiH!