Ljudska prava dobro su uređena u teoriji, dok praksa zna biti znatno drugačija

“Ljudska prava dobro su uređena u teoriji, dok praksa zna biti znatno drugačija”, kazali su učenici Gimnazije Mostar nakon što su pogledali kratki film “Mladi u BiH: Šta su za njih ljudska prava”. Nakon prikazivanja filma održana je i prezentacija o aktivnostima EUIC.