Mediji igraju ključnu ulogu u procesu evropskih integracija

Uloga medija u procesu evropskih integracija bila je glavna tema susreta lokalnih novinara sa šefom Delegacije i specijalnim predstavnikom EU ambasadorom Lars-Gunnarom Wigemarkom u Mostaru 14. maja.

Ambasador Wigemark je kazao da proces EU integracija utječe na društvo u cjelini te da mediji imaju sposobnost prenošenja suštine EU građanima. Naglasio je da se na proces integracija može gledati na znatno različita načina – kao na veoma detaljan i ekskluzivno tehnički proces ili kao na čisto politički proces.

“Kako bi ovaj proces bio funkcionalan i iznjedrio stvarne rezultate, ne samo u BiH nego na cijelom Zapadnom Balkanu, neophodno da je prije svega razumjeti njegove stvarne potrebe te interakciju administracije, politike i šire društvene zajednice, a sve u kontekstu civilnog društva i uloge medija”, kazao je ambasador Wigemark.

Direktorica Centra za istraživačko novinarstvo iz Sarajeva Leila Bičakčić govorila je važnosti medijske pismenosti u kontekstu “lažnih vijesti”, naglašavajući politički i ekonomski aspekt ovog problema.

Pošto se ove godine Dan Evrope obilježava u duhu Evropske godine kulturnog naslijeđa, susret je završen prezentacijom kulturnog naslijeđa Hercegovine, koju je održala Ivanka Miličević, direktorica Zavoda za zaštitu kulturno-historijske baštine Hercegovačko-neretvanskog kantona.