Nagradno takmičenje za likovne umjetnike i umjetnice „Svi mi pripadamo Evropi“

EU Info Centar u BiH objavljuje

nagradno takmičenje za likovne umjetnike i umjetnice

„Svi mi pripadamo Evropi“ 

Poziv kreativcima da osmisle i naslikaju mural u EU info centru 

Izrazite svoju kreativnost, osmislite originalno rješenje za oslikavanje zida,

realizujte svoje zamisli  i ostavite lični pečat u informativnom centru Evropske unije u BiH.

 

U cilju dekoracije zidova u prostoru EU info centra, koji bi posjetiocima pružili ugodno vizuelno iskustvo i promovirali činjenicu da je BiH dio Evrope, EU info centar poziva sve studente likovne umjetnosti, akademske i slobodne umjetnike da predlože likovno rješenje za mural, učestvuju u nagradnom takmičenju i dobiju priliku da osvoje vrijednu novčanu nagradu u iznosu od 2.000 KM.

U nagradnom takmičenju učestvuju svi umjetnici, građani BiH, koji do nedjelje 28.09.2014. na e-mail adresu info@euic.ba  pošalju originalno i kreativno rješenje na temu „Svi mi pripadamo Evropi“.

Autor(i) najboljeg idejnog rješenja će biti obavezni realizovati svoj prijedlog slikanjem murala u prostoru EU info centra, na adresi Skenderija 3a, Sarajevo, u roku od najviše 15 radnih dana. EU info centar će pokriti troškove materijala potrebnih za oslikavanje zidova na temelju pobjedničkog prijedloga.

Svaka potpuna prijava treba da sadrži:

  1. Uredno popunjen prijavni obrazac i potpisanu izjavu;
  2. Ilustracije tj. crteže ili fotografije dizajna ili grafičkog rješenja (do 15 ilustracija) dostavljene isključivo u digitalnom JPEG ili PDF formatu, rezolucije koja omogućava detaljan uvid u predloženi rad;
  3. Tekstualni opis rada (u dužini od 50 do 150 riječi) koji treba da sadrži naziv djela, obrazloženje umjetničkog izražaja i poruke koju šalje likovni rad, te tehnički opis rada tj. likovne tehnike i medija koji će biti korišteni u realizaciji.

Prijavljeni radovi mogu biti zidno slikarstvo, grafiti, kolaž ili bilo koja druga kombinovana dvodimenzionalna tehnika koja se može aplicirati na zidove određene za oslikavanje. Prijava na takmičenje može biti individualna, od jednog umjetnika, ili zajednička - koju je pripremila grupa umjetnika. Jedan podnosilac prijave na takmičenje može prijaviti najviše tri kreativna prijedloga. Predloženi radovi mogu pokrivati cijelu površinu ili samo dio površine zidova.

Dimenzije dva zida postavljena u obliku slova „L“ koja su predmet oslikavanja su:

Lijevi zid: širina 396 cm x visina 344 cm;   Desni zid: širina 660 cm x visina 344 cm.

Ispod ovog teksta nalaze se fotografije na kojima su predstavljeni navedeni zidovi. Dvoja vrata nisu predmet oslikavanja. Svi zainteresirani umjetnici mogu svaki radni dan od 9:00 do 17:30 (petkom do 16:30) posjetiti EU info centar, razgledati prostor i zidove koji će biti predmet oslikavanja.

Umjetnički rad će se ocjenjivati u odnosu na predstavljeni prijedlog, njegovu originalnost i sposobnost da se jasno pokaže tema koja promovira povezanost BiH i EU, poput gradova BiH i Evrope i njihovih glavnih znamenitosti, i drugih slobodnih rješenja koja na kreativan način ističu zajedništvo BiH i EU.

Dodatne informacije i pojašnjenja možete dobiti slanjem upita na email info@euic.ba.

 _______________________________________________________________________________

PRAVILNIK ZA PRIJAVU I UČEŠĆE NA NAGRADNOM TAKMIČENJU ZA LIKOVNE UMJETNIKE

„Svi mi pripadamo Evropi“

Predmet

Predmet nagradnog takmičenja je prijedlog idejnog rješenja za oslikavanje zida u EU info centru u BiH (ul. Skenderija br. 3a, Sarajevo) i realizacija pobjedničkog rada. Prijavljeni radovi mogu biti zidno slikarstvo, grafiti, kolaž ili bilo koja druga kombinovana dvodimenzionalna tehnika koja se može aplicirati na zidove u EU info centru predviđene za oslikavanje. Predloženi radovi mogu pokrivati cijelu površinu ili samo dio površine zidova. Dimenzije dva zida postavljena u obliku slova „L“ koja su predmet oslikavanja su: Lijevi zid: širina 396 cm x visina 344 cm;  Desni zid: širina 660 cm x visina 344 cm.

Tema

Takmičenje se organizuje pod nazivom i temom „Svi mi pripadamo Evropi“ kojom se želi promovirati činjenica da je BiH dio Evrope i istaknuti zajedništvo i povezanost BiH i EU.

Pravo učešća

Takmičenje je otvoreno za sve studente likovne umjetnosti, akademske ili slobodne umjetnike, državljane BiH. Prijava na takmičenje može biti individualna, od jednog umjetnika, ili zajednička - koju je pripremila grupa umjetnika.

Prijavni period

EU info centar će primati prijave za takmičenje od četvrtka 11.09.2014. do nedjelje 28.09.2014., isključivo putem email adrese info@euic.ba , sa naznakom u predmetu poruke “Svi mi pripadamo Evropi“.

Sadržaj prijave

Svaka potpuna prijava treba da sadrži:

  1. Uredno popunjen prijavni obrazac i potpisanu izjavu;
  2. Ilustracije tj. crteže ili fotografije dizajna ili grafičkog rješenja (do 15 ilustracija) dostavljene isključivo u digitalnom JPEG ili PDF formatu, rezolucije koja omogućava detaljan uvid u predloženi rad;
  3. Tekstualni opis rada (u dužini od 50 do 150 riječi) koji treba da sadrži naziv djela, obrazloženje umjetničkog izražaja i poruke koju šalje likovni rad, te tehnički opis rada tj. likovne tehnike i medija koji će biti korišteni u realizaciji.

Prijavljeni radovi moraju biti originalni i djelo autora ili grupe autora koji predlažu rad. Jedan podnosilac prijave na takmičenje može prijaviti najviše tri kreativna prijedloga.

Kriteriji ocjenjivanja

Kako bi mogle učestvovati, sve prijave moraju ispunjavati standarde i pravila kako su i navedena ovdje. Prijave će ocjenjivati komisija sastavljena od predstavnika EU info centra i Delegacije EU u BiH. Jedna prijava će biti izabrana kao pobjednička, za oslikavanja dva zida unutar konferencijske sale. Pobjednički rad će biti proglašen najkasnije 10. 10. 2014. 

Nagradni fond

Autoru ili autorima jednog pobjedničkog rada će pripasti jedna nagrada u iznosu 2.000 KM koja će biti dodijeljena odmah nakon realizacije oslikavanja zidova na temelju odabranog idejnog rješenja.

Međusobne obaveze

Autor(i) pobjedničkog rada se obavezuje da će oslikati zidove prema predloženom rješenju, u periodu od najviše 15 radnih dana. Obaveze EU info centra su da obezbijedi finansijska sredstva potrebna za materijal koji će biti korišten u izradi djela i da dodijeli nagradu nakon realizacije rada.

Pravo na raspolaganje

EU Info Centar ne preuzima odgovornost za izgubljene, kasne, nepotpune, netačne, ili pogrešne prijave. Prijave se neće vraćati te iste postaju trajno vlasništvo EU info centra. Prijavom na takmičenje svi učesnici pristaju da EU info centar ima pravo da bez finansijske naknade javno predstavi, kopira ili na druge načine koristi prijavljene radove u skladu sa potrebama nagradnog takmičenja.

Završne odredbe

EU info centar ima potpuno pravo da otkaže, povuče i/ili koriguje takmičenje ili bilo koji dio istog. EU info centar ima pravo da diskvalificira bilo koju prijavu ukoliko smatra da je ista prekršila pravila učešća.  Svi zainteresirani umjetnici mogu svaki radni dan od 9:00 do 17:30 (petkom do 16:30) posjetiti EU info centar, razgledati prostor i zidove koji će biti predmet oslikavanja. Dodatne informacije i pojašnjenja zainteresirani građani mogu dobiti slanjem upita na email info@euic.ba.

Prihvatanje pravila

Apliciranjem na takmičenje, učesnici u potpunosti prihvataju sva pravila koja su navedena u ovom pozivu i prihvataju odluku EU info centra i žirija koja će biti konačna i obavezujuća.

PRIJAVNI OBRAZAC - Takmičenje - Svi mi pripadamo Evropi

IZJAVA - Takmičenje - Svi mi pripadamo Evropi

Fotografije zidova:

Foto 2Foto 1