Objavljen poziv za dodjelu grantova za online medije

U okviru projekta koji implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), a finansira Evropska unija (EU), pozivaju se manja online sredstva informisanja, davaoci usluga i pojedinci (uključujući i blogere i pojedince koji redovno objavljuju na društvenim mrežama) da dostave prijedloge za dodjelu malih grantova.

Cilj javnog poziva je podrška postojećim malim online sredstvima informisanja da se prošire ili osnaže interne kapacitete za kreiranje i diseminaciju sadržaja, te unaprijedi njihova vidljivost.

Ukupna raspoloživa sredstva programa malih grantova iznose 40.000 USD, a programom dodjele finansijske podrše online sredstvima informisanja i pojedincima je predviđeno finansiranje najviše osam inicijativa sa po 5.000 USD.

Rok za dostavljanje prijava je 30. januar 2017. godine u 15:00 sati.

Pravila prijave, kao i smjernice za prijavu i aplikacioni paket su dostupni ovdje.