Od ideje do cilja: Info dani o EU programima

Posljednji u serijalu Info dana organizovanih u cilju predstavljanja mogućnosti EU programa Kreativna Evropa, Evropa za građane i Horizon 2020 su održani u prostorijama EU info centra u Sarajevu 24. jula. Info dani su organizovani u devet gradova širom Bosne i Hercegovine kako bi pružili informacije o dostupnim EU programima u BiH za stotine učesnika i mogućnih aplikanata.

Svake godine, organizacije i institucije iz Bosne i Hercegovine predaju sve više aplikacija što svjedoči o povećanju interesa za moguća sredstva finansiranja i kapaciteta institucija i organizacija za razvoj projektnih ideja i finansiranja iz EU programa u kojima BiH učestvuje.

Info dani, organizovani u saradnji s Deskom Kreativne Evrope u BiH su omogući svim zainteresovanim predstavnicima institucija, organizacija civilnog društva i pojedincima koji se bave kulturom, obrazovanjem i naukom da dobiju informacije i razmjene iskustva o razvoju aplikacija, procesu evaluacije projekata i najbitnijim aspektima procesa provedbe projekata.

“Aplikacija za program Evropa za građane je među najjednostavnijima i rokovi za predaju aplikacija su predodređeni. Rokovi su 1. mart i 1. septembar svake godine tako da imate dovoljno vremena za planiranje”, rekao je Goran Kučera, kontakt osoba programa za BiH tokom predstavljanja Evrope za građane koja ima za cilj doprinijeti boljem razumijevanju Evropske unije, historije i raznolikosti Unije i unapređenju evropskog građanstva te poboljšanju uslova za građansko i demokratsko učešće na nivou EU.

Aida Kalender, voditeljica Deska Kreativne Evrope u Sarajevo je predstavila program i predstojeće pozive za dostavljanje projektnih ideja. Lejla Hasanbegović i Emina Pašić, predstavnice “Shift Key” projekta MESS festivala su prenijele iskustvo pisanja uspješne projektne aplikacije. Projekat je nagrađen sredstvima Kreativne Evrope te je MESS postao prva javna kulturna institucije u Bosni i Hercegovini koja ima liderski projekat u okviru programa. “Bitno je prebaciti se iz umjetničkog diskursa u administrativni kako biste napisali uspješnu aplikaciju”, Kalender je dodala te naglasila da je dobra saradnja projektnog tima i razumijevanje poziva za dostavu projekta najbitnija za uspješnu aplikaciju.

Ključne informacije o otvorenim pozivima i procesu evaluacije za program Horizon 2020 je predstavila Aiste Lehmann, koordinatorica Evropske noći istraživača u Bosni i Hercegovini, koji je prvi projekat iz BiH koji je dobio sredstva u okviru ovog programa. Horizon 2020 je najveći EU program za istraživanje i inovacije koji omogućuju naučna otkrića.

Tokom diskusije koja je uslijedila nakon predstavljanja programa, predstavnici institucija, organizacija i kompanija koji rade u području kulture, obrazovanja i istraživanja iskazali su veliki interes za dostupne programe i dobili praktične informacije o procedurama za traženje projektnih partnera, kako kontekstualizirati ideje i koji programi su najrelevantniji za njihovo područje rada.

Programi Evropske unije su programi koji podržavaju politike EU i imaju za cilj unaprijediti saradnju između zemalja članica EU, zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima u raznim područjima kao što su kultura, nauka, obrazovanje, civilno društvo, okoliš, poduzetništvo, zdravstvo, pravosuđe, porezne i carinske politike, its. Potpisivanjem Okvirnog sporazuma o općim načelima učešća BiH u programima Zajednice 2007. godine, Bosna i Hercegovina je otvorila mogućnost za učešće. U trenutnom ciklusu EU programa za period 2014.-2020., Bosna i Hercegovina je proširila učešće u dostupnim programima Evropske unije.