Predstavnici organizacija civilnoga društva sa područja Zapadnohercegovačkog kantona, uz podršku Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, boravili su u posjeti Mostaru.

Predstavnici organizacija civilnoga društva sa područja Zapadnohercegovačkog kantona, uz podršku Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, boravili su u posjeti Mostaru. Predstavnici organizacija civilnoga društva i vijeća mladih iz Širokog Brijega, Gruda, Posušja i Ljubuškog sastali su se sa članovima Vijeća mladih Grada Mostara i nevladinih organizacija koje zastupaju interese mladih u Mostaru. Oni su razmijenili iskustva i dobre prakse, sudjelovali u tematskoj debati o reformskim procesima i njihovoj aktivnoj ulozi u procesu EU integracija, te posjetili EU info point u Mostaru.