Prijavite se na pripravnički staž u Agenciji Evropske unije za osnovna prava

Agencija Evropske unije za osnovna prava (FRA), osnovana u cilju pružanja stručnih znanja o osnovnim pravima institucijama i državama članicama EU, objavila je poziv za prijave na dva programa pripravničkog staža za 2017-2018:

a) Pripravnički staž u agenciji - program koji je namijenjen studentima/kinjama koji su nedavno diplomirali/e, kao i onima koji su - u okviru cjeloživotnog učenja - na početku nove profesionalne karijere.
b) Pripravnički staž u agenciji za pripadnike/ce romske populacije (Roma Internship programme) -  program koji je namijenjen studentima/kinjama romskog porijekla koji su nedavno diplomirali/e, kao i onima koji su - u okviru cjeloživotnog učenja - na početku nove profesionalne karijere.

Rok za prijave na oba programa je 28. april 2017. godine. Pripravnici/e moraju biti državljani država članica EU ili država kandidata ili potencijalnih kandidata za članstvo u EU.

Pročitajte više o programima pripravničkog staža Agencije Evropske unije za osnovna prava na njihovoj službenoj web stranici.