Sakharov stipendija 2017: Poziv za prijave

Sakharov stipendija Evropskog parlamenta nudi priliku za do 14 izabranih aktivista u oblasti ljudskih prava sa područja zemalja koje nisu članice Evropske unije, za intenzivno usavršavanje u trajanju od dvije sedmice u Briselu i Evropskom međuuniverzitetskom centru za ljudska prava i demokratizaciju (EIUC) u Veneciji. Usavršavanje se organizira svake godine od 2016. temeljem inicijative Mreže za dodjelu nagrade Sakharov sa 25. Godišnje konferencije za dodjelu ove nagrade.

U okviru programa usavršavanja, aktivisti u oblasti ljudskih prava će moći:

  • unaprijediti svoje znanje o EU i međunarodnim okvirima ljudskih prava, politikama i mehanizmima, te
  • razviti kapacitete za zagovaranje i utjecanje na pozitivne promjene u cilju zaštite ljudskih prava.

Pored usavršavanja, korisnici stipendije imaju priliku:

  • pomoći u rastu mreže Sakharov stipendista u cilju razmjene najboljih praksi, širenja stečenih znanja i proširenje svijesti o Sakharov nagradi i Mreži Sakharov nagrade;
  • održavati veze s radom Evropskog parlamenta i nastaviti veze s delegacijama EU-a u svojim zemljama.

Program u Briselu fokusira se na politike i alate EU-a za podršku aktivistima u oblasti ljudskih prava, pristup sredstvima za ovakve aktiviste, razvoj komunikacijskih vještina te podizanje svijesti o specifičnim sigurnosnim izazovima za aktiviste u oblasti ljudskih prava. Nadalje, program uključuje sastanke s članovima Parlamenta, službenicima institucija EU-a i nevladinim organizacijama u Briselu. Stipendisti će također imati mogućnosti za pojedinačne aktivnosti zagovaranja i umrežavanja.

U Veneciji, stipendisti će biti upisani u Venecijansku školu EIUC-a za ljudska prava koja kombinira akademsku nastavu sa razmjenom iskustava stipendista s međunarodnom grupom studenata na smjeru ljudskih prava. Cilj je razviti znanje o međunarodnom pravu na temu ljudskih prava, te instrumentima i mehanizmima i kako ih koristiti radi postizanja promjena na terenu. Predavači su ugledni akademici, predstavnici vodećih organizacija za ljudska prava, dobitnici Sakharov nagrade te članovi Europskog parlamenta.

Kandidati trebaju imati dokazano iskustvo u kampanjama za ljudska prava u nevladinim ili drugim organizacijama ili u ličnom svojstvu. Pored toga, potrebno je i dobro poznavanje engleskog, kako bi mogli pratiti i dati svoj doprinos u grupnim diskusijama i radionicama u Briselu i Veneciji.

Izbor stipendista vrši se na temelju navedenih kriterija, uz osiguranje zastupljenosti oba spola, kao i zastupljenosti različitih geografskih područja i oblasti ljudskih prava.

Stipendija pokriva putne troškove iz zemlje porijekla u oba smjera, smještaj u Briselu i Veneciji te dnevnice. Rok za podnošenje prijava je 26. mart 2017. godine.