Ulaganjem u ljudski potencijal i savremenu opremu za konkurentnost za evropskom tržištu

Eko Line Kovan prerađuje metal i drvo te kontinuirano ulaže u nove tehnologije i opremu.

EU je pomogla u nabavci robota za zavarivanje kako bi unaprijedili proizvodnju i bili konkurentni na tržištu #EU.

#EUzaBiH