7 Marta, 2020

#OstaniKući #OstaniDoma #StayHome

Međunarodni dan biološke raznolikosti

Šta je biodiverzitet? Biodiverzitet (biološka raznolikost) je raznovrsnost gena, vrsta i ekosistema na planeti. Nastavimo li sa ovakvim stilom ž...
21 Maja, 2020

Zaštitite sebe i druge!

Zaštite sebe i druge: savjeti sa postupanje. ...
27 Marta, 2020

U narednom periodu, za sve upite i informacije dostupni smo online.

Budite odgovorni, pridržavajte se mjera prevencije i #ostanikući....
18 Marta, 2020
Show Buttons
Hide Buttons