DIJETE JE DIJETE: “Konvencija o pravima djeteta najvažniji je i najjači pravni instrument koji omogućava svakom djetetu da bude dijete”

Interaktivnim događajem “Dijete je dijete” Ured Evropske unije u Bosni i Hercegovini i UNICEF u BiH obilježili su 30 godina od usvajanja Konvencije o pravima djeteta te istakli važnost ...

Interaktivnim događajem “Dijete je dijete” Ured Evropske unije u Bosni i Hercegovini i UNICEF u BiH obilježili su 30 godina od usvajanja Konvencije o pravima djeteta te istakli važnost poštivanja i promocije prava svakog djeteta.

Khaldoun Sinno, zamjenik šefa Delegacije Evropske unije u BiH naglasio je kako je Konvencija o pravima djeteta jedna od najprihvaćenijih konvencija širom svijeta: “Evropska unija u Bosni i Hercegovini, ali i drugim zemljama regije radi kako bi osigurala da djeca imaju svoja prava, da dijete bude dijete, i da nauči živjeti svoj život sa svojim pravima. Prije svega, dijete treba imati socijalni prostor, siguran prostor za ispunjavanje punog potencijala. Drago mi je što se danas posebno fokusiramo na prava djece koja su prešla veliki put, koja dolaze izdaleka. Evropska unija je do sada pružila veliku finansijsku podršku kako bi se toj djeci u BiH osiguralo da idu u školu, uče jezik i igraju se, kao i sva druga djeca.”

Priče djece koja su boravila u migrantskim prihvatnim centrima u Bosni i Hercegovini kroz performans su prikazali učenici dramske akademije Helen O’Grady, među kojima je i 15-godišnja Amina Alihodžić. “Za sve nas ovo je bilo potresno iskustvo, jer su to priče djece. Dramski smo predstavili priče djece migranata i izbjeglica koja su tokom svog puta preživjela teške situacije. Mislim da je ovo dobar način da osvijestimo ljude i približimo im šta se dešava,” istakla je Amina.

Šefica predstavništva UNICEF-a za BiH dr.Rownak Khan potcrtala je važnost Konvencije i njenog poštivanja: “Obilježavamo 30 godina Konvencije o pravima djeteta koja je najvažniji i najjači pravni instrument koji omogućava svakom djetetu da bude dijete. Konvencija obavezuje države i donositelje odluka da se za to pobrinu i osiguraju da svako dijete, bez obzira u kakvoj situaciji, ima zdravstvenu zaštitu, prilike za učenje, zaštitničko okruženje i mogućnost da se izrazi i učestvuje u donošenju odluka koje će utjecati na njihovo blagostanje.”

Ovim događajem želimo skrenuti posebnu pažnju na prava djece migranata i izbjeglica koji se trenutno nalaze u BiH. Poruka cijelog događaja je “Dijete je dijete” jer želimo reći da dijete bez obzira gdje i u kakvoj situaciji se nalazi, ko su mu roditelji i kakve su mu sposobnosti ima jednaka prava koja mu garantuje Konvencija o pravima djeteta”, kazala je Nela Kačmarčik, voditeljica komunikacija u UNICEF-u BiH.

Događaj “Dijete je dijete” upotpunile su tri izložbe radova djece i mladih iz migrantskih prihvatnih centara iz BiH, izložba fotografija nastalih tokom kampanje “Pričaj mi” i izložba postera “Dijete je dijete”, koje su za UNICEF u BiH kreirali mladi umjetnici i dizajneri. Prikazan je i video “Pričaj mi”, u organizaciji internacionalne fondacije Humanost u akciji, nastao tokom istoimene kampanje, posvećene podizanju svijesti među građanima BiH o patnjama djece i adolescenata imigranata koji su pobjegli iz svojih zemalja u potrazi za sigurnošću i boljim životom.