EU za BiH

Evropska unija ulaže stalne napore u podržavanje uslađivanje propisa i zakona BiH u skladu sa pravnom stečevinom i najboljim evropkim praksama u oblastima životne sredine i energetike.

Podrškom kroz IPA programe i ostale programe i inicijative Evropske unije, podržava se izgradnja kapaciteta administracija na svim nivoima, usklađivanje i izrada novih zakonskih okvira te jačanje svijesti građana o važnosti očuvanja okoliša.