Otpad ili resurs?

8+ milijardi stanovnika Zemlje konzumira 100 milijardi tona različitih materijala godišnje 7,2% utrošenih minerala, fosilnih goriva, metala i biomase se ciklično vraćaju u globalnu ekonomiju!  ...8+ milijardi stanovnika Zemlje konzumira 100 milijardi tona različitih materijala godišnje 7,2% utrošenih minerala, fosilnih goriva, metala i biomase se ciklično vraćaju u globalnu ekonomiju! 

Reciklažni materijal = resurs?
Reciklaža: štedi 700 + miliona tona emisije CO2 godišnje
                  nadoknađuje sve emisije CO2 koje generiše vazduhoplovna emisija
                  zapošljava 1,6 miliona ljudi
                 godišnje ulaže 20 miliona dolara u otvaranje novih radnih mjesta

Situacija u EU
velike količine otpada – hrane, tekstila, građevinskih materijala, elektronike – zagađuju zrak, vodu i zemljište i štete zdravlju građana
Tekstilni i e-otpad među najvećim zagađivačima!
1 pamučna majica – 2700 litara vode = 1 osoba za 30 mjeseci
87% korištene odjeće se spaljuje ili odlaže
40% e-otpada se reciklira / sadrži 600-1000 štetnih hemijskih supstanci 

Situacija u BiH
Proizvodi se manje otpada nego od prosjeka EU
74% stanovništa koristi usluge upravljanja otpadom (urbane sredine 80-90%, ruralne sredine 40-45%)
Više od 2400 ilegalnih deponija
Sedmično se baci 2,8 kg hrane po domaćinstvu = godišnje preko 145 kg hrane po domaćinstvu = 16 miliona tona otpada hrane na nivou državež

Otpad = ekološki izazov i potencijalni resurs Bosne i Hercegovine! 

Ako se iskorištavanje resursa nastavi dosadašnjim tempom, do 2050. godine bit će potrebni resursi tri planete Zemlje !

Naša planeta, naša budućnost!