Erasmus+ je objavio poziv za evropske univerzitete za 2024. godinu

Prijavite se Erasmus+ je objavio poziv za evropske univerzitete za 2024. godinu Peti Erasmus+ poziv za projekte, u vrijednosti 189,2 miliona eura, podržava razvoj evropskih univerziteta i jačanje ka...

Prijavite se❗️
Erasmus+ je objavio poziv za evropske univerzitete za 2024. godinu❗️
Peti Erasmus+ poziv za projekte, u vrijednosti 189,2 miliona eura, podržava razvoj evropskih univerziteta i jačanje kapaciteta.
Poziv je otvoren do 6.2.2024.❗️