ERASMUS+

Erasmus+ je EU program za podršku obrazovanju, obuci, mladima i sportu u Evropi. Njegov budžet od 14,7 milijardi eura će omogućiti prilike za više od 4 miliona Evropljana da studiraju, obučavaju se, stiču iskustvo i volontiraju u inostranstvu.

 1. Šta nudi ERASMUS+?

Erasmus+ nudi prilike za:

 • oko 2 miliona studenata na fakultetima
 • oko 650 000 studenata i pripravnika kroz stručno obrazovanje i obuke
 • oko 800 000 predavača, nastavnika, trenera, obrazovnog osoblja i mladih radnika
 • više od 500 000 mladih kroz volontiranje i šeme razmjene studenata
 • oko 200 000 studenata kroz kreditne garancije za diplomu mastera
 • oko 200 000 studenata kroz zajedničke programe za diplomu mastera
 • oko 25 000 strateških partnerstava
 • više od 150 alijansi znanja
 • više od 150 alijansi sektorskih vještina
 1. Ko može učestvovati?

Osobe kao što su studenti, pripravnici, mladi, odrasli, volonteri, nastavnici, treneri, radnici i profesionalne organizacije u oblasti obrazovanja i stručnog usavršavanja mogu učestvovati u mnogim prilikama koje finansira Erasmus+, iako će većina to morati učiniti kroz organizaciju koja učestvuje u programu. Kvalifikovanost osoba i organizacija zavisi od zemlje u kojoj se nalaze.

Kvalifikovane zemlje se dijele u dvije grupe, Programske zemlje i zemlje partneri. Iako su programske zemlje kvalifikovane za sve akcije Erasmus+, partnerske zemlje mogu učestvovati samo u nekima, i predmet su specifičnih uslova.

 1. Šta je dostupno u BiH?

Komponente Erasmus+ programa dostupne u BiH:

 • E-Twinning
 • Cjeloživotno učenje
 • Mladi
 • Sport
 • Visoko obrazovanje