EU I ILO U SARADNJI SA JAVNIM SLUŽBAMA ZA ZAPOŠLJAVANJE DOPRINOSE RAZVOJU PREDUZETNIČKIH VJEŠTINA U BIH

Dvadeset uposlenika javnih službi za zapošljavanje u BiH je u posljednjoj sedmici mjeseca juna prošlo kroz petodnevnu obuku „Kako pokrenuti posao i unaprijediti poslovanje“ koja je organizovana u okviru projekta „EU4Business – za konkurentnu i inovativnu domaću ekonomiju“, koji finansira Evropska unija. Cilj obuke rađene po metodologiji Međunarodne organizacije rada (MOR-a) je da ih pripremi za rad […]Dvadeset uposlenika javnih službi za zapošljavanje u BiH je u posljednjoj sedmici mjeseca juna prošlo kroz petodnevnu obuku „Kako pokrenuti posao i unaprijediti poslovanje“ koja je organizovana u okviru projekta „EU4Business – za konkurentnu i inovativnu domaću ekonomiju“, koji finansira Evropska unija.

Cilj obuke rađene po metodologiji Međunarodne organizacije rada (MOR-a) je da ih pripremi za rad sa nezaposlenim osobama koje žele da apliciraju na programe samozapošljavanja, odnosno pokretanja sopstvenog biznisa.

Program „Kako pokrenuti posao i unaprijediti poslovanje – SIYB“ spada u najveće globalne programe obuke iz poslovnog menadžmenta. Preduzetnicima pomaže da pokrenu i razvijaju posao te se koristi kao strategija za otvaranje većeg broja kvalitetnijih radnih mjesta.  S obzirom da ovaj program obuhvata više modula za razvoj preduzetničkih vještina, za uposlenike službi za zapošljavanje u BiH organizovani su samo moduli koji se odnose na osmišljavanje biznis ideje i podrške za izradu biznis plana.

Svi učesnici obuke su dobili na korištenje priručnike koji će im pomoći da prenesu dalja znanja i vještine krajnjim korisnicima – budućim poduzetnicima. SIYB priručnici su do sada prevedeni na 40 jezika u svijetu, a zahvaljujući podršci d Evropske unije dostupni su i na službenim jezicima u BiH.

Projekt „EU4Business – za konkurentnu i inovativnu domaću ekonomiju“ realizuju GIZ, UNDP i MOR, a ima za cilj da kroz finansijsku i tehničku podršku razvoju konkurentnosti i inovativnosti ojača kapacitete BiH za ekonomski rast i zapošljavanje. Više informacija o projektu „EU4Business – za konkurentnu i inovativnu domaću ekonomiju možete naći na http://www.eu4business.ba/.