EUIC mreža u BiH

EU info centar u Sarajevu (EUIC), sa svojom mrežom EU info ureda širom Bosne i Hercegovine, je dugoročni projekat Evropske unije koji pruža relevantne informacije o programima, institucijama i politikama Evropske unije, kao i odnosima Bosne i Hercegovine i EU. Naše aktivnosti uključuju organizaciju različitih kulturnih, sportskih, informativnih i drugih vrsta događaja širom Bosne i Hercegovine u cilju promocije vrijednosti Evropske unije u Bosni i Hercegovini.

Sarajevo

EU info centar u Sarajevu
Maršala Tita 62
+387 (0)33 207 401
+387 (0)33 207 402
info@euic.ba

Banja Luka

EU info point Banja Luka
Marije Bursać 2
+387 (0)51 211 870
banjaluka@euinfo.ba

Brčko

EU info point Brčko
Trg mladih 1b
+387 (0)49 951 050
brcko@euinfo.ba

Mostar

EU info point Mostar
Kardinala Stepinca bb (Mepas, IV)
+387 (0)36 320 137
mostar@euinfo.ba