Jedinstvena metodologija za unapređenje istraživanja tržišta rada u BiH

Tržište rada u Bosni i Hercegovini (BiH) se proteklih godina suočava sa velikim izazovima. Nakon perioda visokih stopa nezaposlenosti, došlo je do oporavka ekonomije i smanjenja broja nezaposlenih...

Tržište rada u Bosni i Hercegovini (BiH) se proteklih godina suočava sa velikim izazovima. Nakon perioda visokih stopa nezaposlenosti, došlo je do oporavka ekonomije i smanjenja broja nezaposlenih, koji se dešavao paralelno sa povećanim odlaskom radne snage u inostranstvo. Period oporavka je prekinula pandemija COVID-19 koja ima značajno negativne posljedice po ekonomiju, uključujući i rast stope nezaposlenosti.

Kako bi javne službe za zapošljavanje mogle na adekvatan način odgovoriti na izazove na tržištu rada, neophodno je da raspolažu adekvatnim podacima o stanju ekonomije, odnosno da kontinuirano rade na razvoju svojih analitičkih kapaciteta. U tom kontekstu, u septembru prošle godine je započela implementacija projekta „Unapređenje istraživanja tržišta rada“ koji financira Europska unija u iznosu od 1,28 miliona eura i koji će se u Bosni i Hercegovini provoditi naredne dvije godine. Korisnici projekta su javne službe za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini.

Jedna od prvih aktivnosti ovog projekta je vezana za istraživanje potreba poslodavaca koje se provodi od početka decembra 2020. do kraja januara ove godine. U okviru ovog istraživanja primijeniće se jedinstvena metodologija prikupljanja podataka, što će rezultirati izvještajem o potrebama poslodavaca na osnovu kojeg će javne službe za zapošljavanje dizajnirati svoje usluge za poslodavce u toku naredne godine. Izvještaj  bi svoju širu primjenu trebao naći i u sektoru obrazovanja, među učenicima završnih razreda i onima koji traže posao.

Projekat će, između ostalih aktivnosti, pružiti podršku korisničkim institucijama u unapređenju aktivnih mjera zapošljavanja, poboljšanju saradnje sa poslodavcima, razvoju strategija zapošljavanja, a posebno će pomoći tokom procesa strateškog planiranja i izrade okvira za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini koji je dio Mišljenja Europske komisije o zahtjevu BiH za članstvo u Europskoj uniji, ali i preduslov za planiranje buduće finansijske podrške EU sektoru rada i zapošljavanja u BiH.