Kontakt

EU info centar u Sarajevu (EUIC), sa svojom mrežom EU info ureda širom Bosne i Hercegovine, je dugoročni projekat Evropske unije koji pruža relevantne informacije o programima, institucijama i politikama Evropske unije, kao i odnosima Bosne i Hercegovine i EU. Naše aktivnosti uključuju organizaciju različitih kulturnih, sportskih, informativnih i drugih vrsta događaja širom Bosne i Hercegovine u cilju promocije vrijednosti Evropske unije u Bosni i Hercegovini.