Kreativna BiH

#KreativnaBiH je kampanja Ureda Evropske unije i Info centra Evropske unije u Bosni i Hercegovini koja će promovisati rezultate podrške Evropske unije u sektorima kulture i kreativnih industrija.

Kampanja će istaći postignuća projekata i inicijative Evropske unije s ciljem unapređenja saradnje u sektoru kulture i kreativnih industrija, kao i mogućnosti za dalju saradnju na tekućim i budućim projektima i programima Evropske unije.

Kampanja će također predstaviti kreativne pojedince širom Bosne i Hercegovine i kulturne politike u Bosni i Hercegovini kako bi se proširila saradnja i podigla svijest o važnosti kulture kao jedne od ključnih politika Evropske unije.

Kampanja #KreativnaBiH realizovat će se na društvenim mrežama i tradicionalnim medijima, u saradnji s kulturnim organizacijama, organizacijama civilnog društva i kreativcima širom Bosne i Hercegovine.

Detaljne informacije o #KreativnaBiH pratite na našim internet stranicama: www.europa.ba i www.euinfo.ba kao i na profilima na društvenim mrežama – Facebook, Instagram, Twitter, YouTube i LinkedIn.

Pratite nas i uključite se u razgovor pomoću hashtaga #KreativnaBiH i #EUzaBiH!

Kreativna BiH za Kreativnu Evropu

U Umjetničkoj galeriji Bosne i Hercegovine, domu 6.500 umjetničkih djela neprocjenjive vrijednosti, kulturni djelatnici i kreativci imali su priliku razgovarati...

Tolerancija kao kamen temeljac procesa evropskih integracija

Pad Berlinskog zida označio je prekretnicu u shvatanju evropskog identiteta i procesa evropskih integracija. U okviru obilježavanja 30-te godišnjice ovog značajnog historijskog događaja, Međunarodna ljetna škola...

#KreativnaBiH

Donosimo nove ideje, kreiramo iznova, oblikujemo budućnost i oživljavamo kulturno naslijeđe!

Evropska unija i Kreativna Evropa ponosni partneri Sarajevo Film Festivala

Bogata historija bosanskohercegovačke filmske scene trajan je izvor inspiracije, novih kreativnih ideja i vizija koje filmski djelatnici predstavljaju kroz upečatljive poruke zabilježene kroz objektive filmskih kamera. Kreativni potencijal umjetnika, filmskih djelatnika i kreativnih pojedinaca u Bosni i Hercegovini podržan je i promovisan kroz program Kreativna Evropa, što je primjer kontinuiranog učešća Evropske unije u proslavi i zaštiti kulturnog naslijeđa Evrope.

Kreativna Evropa vraća bosanskohercehovački film na evropsku scenu

Kulturni i kreativni sektori predstavljaju bogatu evropsku kulturnu baštinu i doprinose razvoju i oblikovanju evropske budućnosti.

Kreativnost bh. umjetnika i nove ideje za evropsku budućnost BiH

U okviru kampanje #KreativnaBiH Info centar Evropske unije u Bosni i Hercegovini podržao je brojne festivale, umjetničke kolonije i mentorske radionice u cilju širenja svijesti o važnosti kulture kao jedne od ključnih politika Evropske unije. Nastojeći unaprijediti saradnju u sektoru kulture i kreativnih industrija, kao i saradnju sa brojnim evropskim organizacijama i institucijama, zajedno sa kreativcima širom Bosne i Hercegovini pjevamo, slikamo, glumimo, učimo, stvaramo.

KreativnaBiH

Donosimo nove ideje, kreiramo iznova, oblikujemo budućnost i oživljavamo kulturno naslijeđe! Razmišljamo drugačije i stvaramo umjetnost za bolju budućnost #BiH!