Kultura i kreativnost za Zapadni Balkan

Želite unaprijediti djelovanje kulturnih i kreativnih sektora u regionu, ojačati saradnju i unaprijediti inkluzivnost kulturnog naslijeđa za lokalni razvoj? #EU program Kultura i kreativnost za Zap...

Želite unaprijediti djelovanje kulturnih i kreativnih sektora u regionu, ojačati saradnju i unaprijediti inkluzivnost kulturnog naslijeđa za lokalni razvoj?

#EU program Kultura i kreativnost za Zapadni Balkan promoviše interkulturni dijalog i unapređuje socio-ekonomski utjecaj kulturnih i kreativnih sektora u regionu!

Poziv je otvoren za institucije, #OCD i pojedince iz ovih sektora.

Poziv za kulturne organizacije i institucije https://en.unesco.org/node/358306

Poziv za iskazivanje interesa pojedinaca za doprinos jačanju kulturnog i kreativnog sektora i saradnje https://en.unesco.org/news/open-call-expressions-interest-cultural-leadership-and-media-programmes-within-cc4wbs-extended 

Rok za prijave: 15.4.2023.

#EvropaZaKulturu #EUzaBiH