Kreativna Europa

Kreativna Evropa je program Evropske unije za podršku i sufinansiranje projekata iz oblasti audiovizuelnog, kulturnog i rekreativnog sektora. 

Potprogram Kultura namijenjen je jačanju kapaciteta kulturnih sektora za međunarodno djelovanje i podsticaju međunarodne mobilnosti umjetnika i kulturnih radnika te cirkulacija evropskih umjetničkih i kulturnih djela. 

Potprogram MEDIA namijenjen je jačanju kapaciteta audiovizuelnog sektora i podsticaju međunarodne cirkulacije. 

Desk Kreativna Evropa Bosne i Hercegovine je koordinacijsko tijelo programa formirano sredinom 2015. godine koju čine organizacija AKCIJA iz Sarajeva (zadužena za potprogram Kultura) i Vizart iz Banjaluke (zadužen za potprogram MEDIA).