#LicaLjudskihPrava

#LicaLjudskihPrava predstavljaju mlade aktiviste, humaniste i borce za jednakost koji širom #BiH nastoje stvoriti društvo jednakih mogućnosti za sve....

#LicaLjudskihPrava predstavljaju mlade aktiviste, humaniste i borce za jednakost koji širom #BiH nastoje stvoriti društvo jednakih mogućnosti za sve.

“Kako bi ljudska prava bila zaštićena, od strane društva i države, ključ je u edukaciji građana_ki. Kroz edukaciju je potrebno promicati vrijednost empatije, demokratičnosti i vladavine prava, te voditi se poznatom krilaticom da su “svi ljudi rođeni jednaki u pravima i obavezama”. Barem bi tako trebalo biti. Dostojanstvo drugih se štiti kroz osvještavanje stanovništva. Nemamo pravo određivati nečiji život i sigurnost. 

Aktivista sam za LGBTIQ prava, međutim uvijek ističem da sam aktivista za ljudska prava, jer LGBTIQ prava su ljudska prava. Istakao bih da prava LGBTIQ osoba nisu posebna skupina prava, ta prava su: bračna, nasljedna, socijalna i mnoga druga, koja su isključivo uskraćena LGBTIQ osobama u odnosu na druge građane_ke. 

Ne govorite mi o demokratskom društvu, dok za osnovna prava se borim na ulici.”

Amar Ćatović, rođen je 1997. godine u Tuzli, završio je Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli, aktivista je za ljudska prava. Aktivno djeluje u Tuzlanskom otvorenom centru, bori se protiv diskriminacije i marginalizacije LGBTIQ zajednice i svih drugih marginaliziranih skupina građana i građanki. Član je Organizacionog odbora bh Povorke ponosa u okviru koje aktivno doprinosi borbi protiv diskriminacije i borbi za vidljivost zajednice.

“Mnogo  govori  činjenica  da  UN-ova  deklaracija  o  ljudskim  pravima  ima  30  članova,  tj,  navodi  se  30  ljudskih  prava,  a  mnogi  nisu  svjesni  ove  činjenice.  Ako  želimo  ljude  koji  se bore  za  održavanje  i  poštivanje  ljudskih  prava,  moramo  kreirati  populaciju  koja  je  svojih  prava svjesna,  mislim  da  je  to  veliki  nedostatak  današnjeg  obrazovnog  sistema,  barem  ako  govorimo o  BiH. O tome  što  je  zaista  bitno,  moglo  bi  se,  po  mom  mišljenju,  doista  apstraktno  diskutovati.  Mislim da  to  zavisi  od  više  faktora:  prije  svega  države  i  vremena  u  kojem  se  nalazimo,  pa  čak  i pandemije,  koja  je  promijenila  dosta  fundamentalnih  društvenih  pravila  i  načina  života,  možda čak  i  zauvijek.  Zbog  toga  je  tema  rasprave  sada  “zdravstvena  unija”  u  EU,  kao  način  osiguranja univerzalne  zdravstvene  zaštite.  Pronaći  ćete  također  dosta  izvora  koji  tvrde  da  je  pristup internetu  osnovno  ljudsko  pravo,  i  dosta  velikih  imena  i  nevladinih  organizacija  koje  se  bore upravo  za  to  –  besplatan  pristup  internetu,  na  cijeloj  planeti.  To  za  sobom  povlači  pitanje privatnosti  i  zaštite  podataka,  pa  i  regulacije  razvoja  tehnologija  koji  koriste  umjetnu  inteligenciju-  da  li  je  pravo  na  privatnost  također  postalo  osnovno  ljudsko  pravo? Pitanje  šta  je  zaista  bitno  u  današnjem  svijetu  je  doista  široko  i  kompleksno  za  odgovoriti,  te zaista  vjerujem  da  ne  postoji  konzensus  stručnjaka  na  koji  se  možemo  osloniti.  I  sama  vjerujem da  deklaracija  o  ljudskim  pravima,  kojom  se  svi  vodimo,  više  ne  odgovara  zahtjevima prosječnog  čovjeka  u  današnjem  vremenu. Ali,  ako  se  fokusiramo  na  Bosnu  i  Hercegovinu,  mnogo  je  područja  u  kojim  zaostajemo,  a  za mene  su  to  prije  svega  –  obrazovanje,  zapošlavanje,  te  radni  uslovi.  Uzimam  obrazovanje  kao primarno  pravo  sa  ogromnom  važnošću  za  BiH,  sa  obzirom  da  se  još  uvijek  borimo  sa zatvaranjem  područnih  škola,  neadekvatnom  opremom  za  kvalitetnu  nastavu,  nedovoljno educiranim  školskim  osobljem,  u  pojedinim  mjestima,  još  uvijek,  jako  lošim  inkluzivnim praksama.  I  to  nisu  svi  problemi.  Možemo  također  pričati  o  nedostatku  podrške  mentalnog zdravlja  u  obrazovnim  ustanovama  svih  nivoa,  ali  mnoge  škole  širom  BiH  jednostavno  nemaju privilegiju  niti  da  se  počnu  baviiti  rješavanjem  tog  problema. Učitelji,  pored  učenika,  su  najvažniji  resurs  ove  države  i  moraju  im  biti  osiguran  svi  uslovi  za podučavanje.  To  je  za  mene,  danas,  najvažnije  ljudsko  pravo. 

Jako dobra vijest, po meni, jeste  da  svaki  čovjek  dijeli  odgovornost  za  očuvanje ljudskih  prava.  Svi  mi  možemo  osigurati  dostojanstvo  ljudi  u  našoj  okolini,  onoliko  koliko  je  to  u našoj  moći.  I  ne  samo  to,  smatram  da  socijalne  mreže  prije  svega,  povećavaju  našu odgovornost  da  se  borimo  za  zaštitu  ljudskih  prava.  Ono  što  volim  reći,  jeste  da  smo  svi  mi “influenseri”  i  imamo  publiku  na  koju  možemo  uticati,  bilo  da  su  to  samo  naša  porodica  i  prijatelj ili  šire  mase.  

Sa  pojavom  društvenih  mreža,  nestala  je  “privilegija”  ignoriranja  nepravde.  Barem  jednom sedmično,  na  svom  zidu  na  društvenim  mrežama,  naići  ćemo  na  post  nekoga  ko  je  doživio nepravdu,  a  ako  smo  svjesni  kršenja  ljudskih  prava,  mnogo  je  veća  vjerovatnost  da  ćemo djelovati  u  svrhu  zaštite  ljudskih  prava  sebe  i  drugih.  Zbog  toga  je  fundamentalna  edukacija  o ljudskim  pravima  toliko  važna,  jer  da  bismo  zaštili  svoja  prava,  moramo  ih  biti  u  potpunosti svjesni.  Također  da  bismo  djelovali  u  slučaju  nepravde  i  kršenja  ljudskih  prava,  moramo  znati gdje,  kako  i  zbog  čega  se  takva  kršenja  dešavaju.  Društvene  mreže  su  najkorisniji  alat  za  to. Svi  imamo  glas,  te  samim  samim  tim  i  mogućnost  da  budemo  zaštitnici  ljudskih  prava,  sada  više nego  ikada  ranije. 

Moja  borba  se  fokusira  na  inkluziju  i  inkluzivno  obrazovanje  prije  svega.  Smatram  da  je  moje obrazovanje  kroz  cijeli  moj  život,  a  i  sada,  jako  kvalitetno.  Moji  učitelji  su,  zajedno  sa  mojim roditeljima  i  okruženjem,  postavili  temelj  moje  ličnosti  i  omogućili    mi  da  postanem  ono  što  jesam danas.  Priče  o  mojim  razrednicima,  nastavnicima  i  profesorima  zaslužuju  svoje  mjesto  u  svim medijima,  zbog  toga  što  su  primjer  doista  kvalitetnog  inkluzivnog  obrazovanja,  onog  koji  ima balans  između  pružanja  potrebne  podrške  i  osamostaljivanja  učenika,  te  socijalne  inkluzije. Kada  sam  ušla  dublje  u  “vode”  zagovaranja  prava  osoba  sa  invaliditetom,  shvatila  sam  da  to nije  iskustvo  mojih  vršnjaka,  i  to  je  nešto  što  me  je  isprva  slomilo  i  duboko  razočaralo,  a  zatim još  više  motiviralo  i  natjeralo  da  još  glasnije  govorim  o  svom  pozitivnom  iskustvu.  Imam poznanika  koji  zbog  nedostatka  podrške  nije  mogao  upisati  srednju  školu,  te  prijateljicu  koja  je zbog  svog  invaliditeta  imala  ograničen  izbor  upisa  srednje  škole.  Ovo  su  samo  dvije,  od  stotine slučjeva  mladih  ljudi  širom  Bosne  i  Hercegovine,  a  samo  jedna  osoba  kojoj  je  obrazovanje uskraćeno  –  je  jedna  osoba  previše. Shvatila  sam  da  je  moja  pozitivna  priča  ustvari  samo  dokaz  da  sam  imala  mnogo  sreće  u  svom putub  ka  obrazovanju,  činjenica  da  sada  studiram  ono  što  sam  jako  dugo  željela  to  potvrđuje. Moja  priča  nije  pokazatelj  sistema  koji  se  popravlja,  ali  može  biti  početak.  Može  i  mora  biti primjer  kako  se  stvari  trebaju  raditi. Ja  nisam  imala  mnogo  prepreka,  ni  u  formalnom  obrazovanju,  niti  u  dodatnom  usavršavanju,  i nažalost,  velikim  dijelom  smatram  to  sretnim  okolnostima.  I  u  tome  leži  ključ  i  motivacija  za  moju borbu:  pristup  obrazovanju  koje  odgovara  potrebama  ne  smije  biti  rezultat  sretnih  okolnosti. Pristup  prilikama  koje  trebaju  biti  dostupne  svima  ne  može  biti  prepušten  slučaju. Zbog  nedostatka  pristupa  obrazovanju,  svi  su  na  gubitku:  i  individua  i  društvo.

Pored  obrazovanja,  smatram  da,  kao  društvo,  najviše  gubimo  na  diskriminaciji  po  bilo  kojem osnovu,  te  nepoštivanju  kulturnih razlika,  a  zatim  i  radničkih  prava  (posljedice  toga  upravo gledamo  ovih  dana).  Možemo  diskutovati  o  tome  kako  je  deklaracija  nepotpuna  i  više  ne ispunjava  uvjete  za  život  modernog  čovjeka,  ali  činjenica  je  da  se  mnoge  države  svijeta  još uvijek  bore  da  zaštite  osnovna  prava.  Ako  ne  govorimo  o  onim  najosnovnijim  egzistencijalnm pravima  poput  prava  na  život,    slobodu  i  kretanje,  onda  se  moramo  fokusirati  na  obrazovanje, poštivanje  kulturnih razlika,  sprječavanje  diskriminacije  na  bilo  kojoj  osnovi,  radnička  prava,  te sigurnost.”

Arijel Kurtagić rođena je 2000. godine u Bihaću, studentica  je  na  Internacionalnom  Burch Univezitetu,  te  se  opisuje  se  kao  aktivistkinja  i  zagovornik  prava  osoba  sa  invaliditetom.  Njen aktivistički  put  počinje  2018.  godine,  ulaskom  u  Evropski  Parlament  Mladih  Bosne  i Hercegovine,  gdje  sada  obnaša  ulogu  presjednika.  Nakon  Evropskog  Parlamenta  Mladih, postaje  aktivna  u  lokalnom  timu  ASUBiHa  Bihać,  te  osniva  regionalni  tim  AIESECa  u  Bihaću. Imala  je  čast  raditi  sa  cijenjenom  bosansko-hercegovačkom  glumicom  Zanom  Marjanović,  na predstavi  “Ženska  posla”,  koja  je  igrana  širom  BiH,  te  u  prostorijama  Magacin  Kabarea  u Sarajevu.  U  2019.  pomogla  je  organizirati  je  Regionalnu  Sesiju  Evropskog  Parlamenta  Mladih  u Bihaću,  koja  je  okupila  mlade  ljude  iz  Ukrajine,  Turske,  Austrije,  Slovenije,  Srbije  te  BiH.  Bila  je jedini  predstavnik  BiH  na  Internacionalnoj  Sesiji  EPMa  u  Milanu  (održana  digitalno).  Suosnivač je  i  supresjedavajući  grupe  Task  Force  on  Accessibility  u  Evropskom  Parlamentu  Mladih,  koja trenutno  radi  na  poboljšaljnju  inkluzivnosti  događaja  EPM  u  40  država  Evrope. Zbog  svojih  uspjeha  dobitnica  je  počasne  nagrade  grada  Bihaća  “Japodski  Konjanik”,  te  je  bivši Omladinski  savjetnik  Britanskog  Ambasadora  u  BiH,  njegove  Ekselencije,  Matthewa Fielda.  Studentica  je  prve  godine  međunarodnih  odnosa  i  evropskih  studija  na  Internaciolnom Burch  Univerzitetu  u  Sarajevu,  te  certificirani  omladinski  radnik.  Vrlo  aktivna  u  nevladinom sektoru  u  BiH,  uključujući  Omladinsku  Banku  Bihać,  PRONI,  te  UG  Apollo  u  Zenici,  između ostalih.  Također,  kao  Young  European  Ambassador  on  the  Future  of  Europe,  jedina  je predstavljala  BiH  na  nizu  sastanaka  visokog  nivoa  sa  liderima  Evropske  Unije.  Sastanci prethode  Konferenciju  o  budućnosti  Evrope  koja  se  dešava  2022.  godine. U medijima  širi  poruku  da  “ljudima  sa  invaliditetom  ne  nedostaje  društvo”  nego,  upravo suprotno,  da  oni  sa  svim  svojim  vještinama  i  znanjem  –  nedostaju  društvu.

“Ljudska prava su najbitnija za svakog čovjeka. U današnjem svijetu bitno je: pravo na život, pravo na adekvatan životni standard, sloboda izražavanja, pravo na obrazovanje, pravo na učestovanje u kulturnom i političkom životu. Dostojanstvo možemo obezbjediti tako što ličnim primjerom poštujemo svaku razliku čovjeka vjersku, etničku,rasnu,polnu… I dajemo mu ista prava kao i sebi jer svi smo ljudi i trebamo svi imati ista prava, to je ljudsko pravo!

Najviše se borim protiv djeljenja ljudi u BiH, ne želim da bilo ko zbog svoje nacionalne pripadnosti bude ugrožen u BiH. Trudim se da sa ljudima naručito mladim, da im pojasnim tu suštinu da ljude treba djeliti samo na dobre i loše. Jer čim prije svi to shvate BiH će krenuti naprijed, da riješavamo i razmišljamo o drugim problemima, jer imamo ekonomske probleme, životni standard je nizak, treba se boriti za prava žena koje su pretrpjele nasilje,mnogo mladi odlazi iz domovine, milion je problema. Zbog toga se borim da se riješi osnovni problem – nacionalizam, da mladi progledaju i shvate da za Bosnu i Hercegovinu svi moramo zajedno raditi za bolji život, da od nacionalizma nema ništa. Takođerm trudim se širiti istinu o genocidu u Srebrenici.

Po mom mišljenju, idealna podjela materijalni dobara između bogatih i siromašnih, da svi ljudi na svijetu imaju jednako, da niko ne umire od gladi svakako je ljudsko pravo!

Pravo na obrazovanje koje je stub napretka svakog čovjeka i to ljudsko pravo neophodno je obezbjediti svakom djetetu na ovom svijetu.
Ravnopravnost svi ljudi na svijetu po svakoj osnovi bez obzira na rasnu,vjersku, etničku,polnu i svaki drugu razliku.
Ljudsko pravo da svi pred zakonom budemo jednaki!
Pravo radnika  da bude jednako plaćen kao drugi ljudi, bez obzira kojim se poslom bavi, jer svaki posao je na svoj način težak.”
Hamed Suljić iz Srebrenice rođen je 1999.godine, student je završne godine ekonomskog fakulteta, aktivista je i volonter već dugi niz godina. Hamed voli borbu za ljudska prava, za jednakost svih građana BiH, također, trudi se što je više moguće širiti istinu o genocidu u Srebrenici. Član je udruženja Sara Srebrenica, Yupeace mreže mladi ujedinjeni u miru, Centra za postkonfliktna istraživanja.

“Ljudska prava sama po sebi predstavljaju nešto neotuđivo, vječno i svima dostupno. Nažalost, živimo u vremenu gdje nije praksa onakva kako se nalaže. Borimo se, živimo i želimo slobodu i maksimalni kapacitet korištenja naših prava. Ako jedno pravo uskratimo, sva smo uskratili. Do nas je što želimo.

Ključ svega jeste da narod kao cjelina i svaka jedinka zasebno moraju biti svjesni važnosti dostojanstva svakog čovjeka. Žmireći i nereagirajući na nepravdu bivamo dio onih koji istu čine. Tu smo da se borimo i međusobno podržavamo, nepravda se pravdom i pravilnim odnosom uništava.

Najviše se borim za pravo na zdravstvenu zaštitu. Svaka osoba ima pravo na zdravstvenu zaštitu i na mogućnost ostvarivanja najvišeg mogućeg nivoa zdravlja. S tim u vezi, zdravlje niko drugi ne smije ugroziti niti osporiti traženje pomoći, oporavljanje ili liječenje oboljelog.

Idealan svijet ne postoji. Ono u što vjerujem jeste međuljudsko poštovanje, uvažavanje i podrška u nastojanju ka rješavanju problema i poboljšanju trenutnih stanja. Svako pravo svoju vrijednost ima i lanac koji jedinstveno funkcioniše nikada ne smije biti prekinut i rastavljen na određen broj dijelova.”

Kenan Suljić student je medicine – opći smjer na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Dugogodišnji je aktivista, borac za kvalitetnije zdravstvo i pružanje usluga u oblasti istog. Tvorac jedinstvene aplikacije za mentalno zdravlje DApp, te istraživač u oblasti mentalnog zdravlja. Istinski zaljubljenik u Bosnu i Hercegovinu i sve raznolikosti koje posjedujemo. Na putu stvaranja boljeg sutra za sve bh. mlade. Mladi poduzetnik, zdravstveni konsultant i prije svega filantrop koji svoje zadovoljstvo ogleda kroz pomoć drugima.

“Ljudska prava za moj pojam označavaju slobodu. Da bi svi ljudi mogli uživati svoja prava, potrebna je maksimalna participacija institucija u izvršavanju obaveza prema zakonima. Dostojanstvo za sva živa bića možemo osigurati tek kada budemo osluškivali njihove zahtjeve potkrijepljene zakonom. Najviše se borim za prava marginaliziranih skupina, smatram da se prava ne mogu vagati i nijedno nije važnije od drugog. Diskriminacija je univerzalna definicija mržnje prema drugačijem i kao takva se treba glasno osuditi. U idealnom svijetu, poštovalo i prakticiralo bi se pravo na ljudsko dostojanstvo, pravo na rad, pravo na život, pravo na obrazovanje i pravo na slobodu. “

Kristina Gadže rođena je 1995. godine u Ljubuškom, magistrica je novinarstva i informatike/informatologije trenutno živi u Mostaru. Projektna je asistentica Centra za postkonfliktna istraživanja i kolumnistica za Forum ZFD. Kroz svoj rad i aktivizam bavi se temama suočavanja s prošlošću, izgradnje mira kao i rodnih uloga u patrijarhalnom bh. društvu. Nastoji kroz rad s mladima i svoje tekstove provući pitanje identiteta koje je danas bazirano na etničkim podjelama i važnosti kritičkog mišljenja

 

“U današnjem svijetu potrebno je poštovati i razumijevati ljudska prava. Potrebno je edukacija svih građanki i građana po mom mišljenju važno je pricati o tome još u vrtiću da se djeca u ranoj dobi upoznaju sa svojim primarnim  pravima i da ne budu žrtve bilo koje vrste diskriminacije.

Ljudsko dostojanstvo svih živih bića možemo obezbjediti jedino na temeljnom etičkom nivou bez ograničavanja ljudskih prava.

Pokušavam da se borim za sve marginalizovane skupine u društvu, LGBTIQ, prava žena, osoba sa invaliditetom, migranti. A negdje najviše se bavim pravima žena.

Pravo na adekvatan životni standard,
Pravo na nediskiriminaciju,
Pravo na zdravstvenu zaštitu,
Pravo na ravnopravnost žena,
Pravo na zaštitu okoliša.”

Melani Isović rođena je 1992. godine u Banja Luci, dugogodišnja je aktivistkinja za ljudska prava i novinarka. Kroz svoj rad i aktivističku borbu zagovara rodnu ravnopravnost i bori se protiv rodno zasnovanog nasilja te diskriminacije marginalizovanih zajednica. Dvije godine za redom bila je članica Organizacijskog odbora Bh Povorke ponosa te organizatorica Osmomartovskog marša koji se svake godine održava u Banja Luci. Kroz svoj rad u medijima dominantno obrađuje problematiku položaja žena u društvu i marginalizovanih skupina građana i građanki. 

“Sveobuhvatni cilj postojanja ljudskih prava jeste omogućiti svakom živom biću lijep i dostojanstven život. Ipak, svakodnevna dešavanja ukazuju na činjenicu da postojanje pravnih dokumenata nije uvijek dovoljna garancija za uvažavanje  pojedinih prava. U današnjem svijetu bitno je, najprije, razviti svijest građana o tome da su prava svakog živog bića jednako vrijedna bez obzira na boju njegove ili njezine kože, njihov spol, identitet ili seksualnost. Porazne su činjenice koje govore o načinu na koji ljudi danas tretiraju jedni druge, jer u temeljnim ljudskim pravima trebaju jednako uživati sva živa bića bez obzira na to gdje se nalaze ili u kakvim uvjetima žive. O  važnosti poštivanja ljudskih prava potrebno je više govoriti putem medija, kroz rad vladinih i nevladinih organizacije, ali i u obrazovnim ustanovama širem Bosne i Hercegovine. Znanje i spremnost spoznavanja  naših, ali i tuđih prava započinje još u najranijim fazama naših života, a dodatna edukacija nam omogućava bolje razumijevanje Ustava i  Europske konvencije o ljudskim pravima.

Ljudsko dostojanstvo je nepovredivo, ono mora biti poštovano i zaštićeno. Svako ljudsko biće ima svoje unutrašnje i temeljne vrijednosti koje se trebaju poštovati, ali i dalje, skoro pa svakodnevno, svjedočimo kršenju mnogih ljudskih prava. U Bosni i Hercegovini u ratnom periodu kao dijelom strategije za nadmoć korištene su različite metode oduzimanja dostojanstva jednog naroda kroz ratna silovanja, ubijanja, protjerivanja i mučenja. Da bi svaki čovjek na ovom svijetu uživao u svom pravu na dostojanstvo potrebno je iskorijeniti nejednakost i sve njezine primjese. Nepravda i odvajanje ljudi po bilo kojem osnovu gaze ljudsko dostojanstvo, jer čovjek ili žena onda kada im se načini određena nepravda gube samopoštovanje i postaju siromašni duhom. Kao što se sreća ne kupuje, tako se ne kupuje niti ljudsko dostojanstvo, a ono ne može postojati u društvu u kojem nema razumijevanja, samopoštovanja i poštovanja prema drugim ljudima. Stoga, da bi u dostojanstvu uživala sva živa bića trebamo prvo krenuti od sebe, te razviti svijet o važnosti dostojanstva, ali i raditi na promociji ljudskih prava kao neizostavnog dijela naših bića.

Ja se, prije svega, borim za to da svi ljudi budu jednaki pred zakonom i Ustavom, te da se sva ljudska prava jednako poštuju bez ikakvih iznimki. S obzirom na to da najviše radim s djecom i mladima borim se za to da se, između ostalih prava koja imaju mladi ljudi, jednako poštuju i njihova prava na jednakost, nediskriminaciju, slobodu izražavanja, te pravo na kulturnu, jezičku i vjersku raznolikost.  Mnoga djeca i mladi širom svijeta uskraćeni su za pojedina prava, a ono što me najviše brine jeste to što sva djeca ne uživaju jednako u osnovnim ljudskim pravima kao što su pravo na život, slobodu i dostojanstvo. Ako djeci širom svijeta ne osiguramo jednaka prava onda ćemo kao društvo učiniti jedan veliki korak unatrag.

Smatram kako su sva ljudska prava podjednako važna, ali ako bih trebala izdvojiti njih nekoliko to bi, zasigurno, bila prava na život, slobodu, dostojanstvo, sigurnost i nediskriminaciju. Imati određena prava nije povlastica koju čovjeka ili žena mogu ili trebaju imati, već njihovo zakonsko pravo koje im omogućavaju Ustav i Europska konvencija o ljudskim pravima.U idealnom svijetu prvi članak Opće deklaracije o pravima čovjeka UN-a koji kaže kako se sva ljudska bića rađaju slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima trebao bi se poštovati iznad svakog drugog zakona i odredbe.”

Samra Šakanović-Prgić rođena je 1992. godine u Brčkom. Novinarka je, aktivistica i spisateljica. Mirovnim aktivizmom i volontiranjem bavi se više od deset godina, a u svom aktivističkom djelovanju najveći fokus stavila je na poboljšanje životnih uvjeta u svojoj lokalnoj zajednici. Organizatorica je mnogobrojnih međureligijskih projekata, radionica, predavanja i javnih tribina za djecu, mlade i žene. Već duži niz godina organizira besplatne kreativne, likovne i literarne radionice za djecu iz osnovnih škola s kojima surađuje od 2013. godine. Predsjednica je i osnivačica Udruge građana NELA Orašje. Do sada je izdala dvije knjige o snažnim bh.ženama i feminizmu u našoj državi, te jednu zbirku priča i pjesama “Isti u različitosti” u kojoj je okupila mlade pisce iz cijele BiH.  Za sve ljubitelje pisanog štiva u općini Orašje pokrenula je projekt “Putujuća biblioteka”, a selu Donja Mahala otvorila je besplatnu seosku biblioteku za djecu, mlade i žene.

“Aleksa Šantić u svojoj pjesmi kaže: „Volovi jaram trpe, a ne ljudi – Bog je slobodu dao za čovjeka“. Ljudska prava i slobode su neotuđiva prava čovjeka, ljudskog bića koja se stiču rođenjem, koja su zagarantovana najvišim pravnim aktima jedne države u okviru kojih niko nema pravo na ugrožavanje tuđih ljudskih prava i sloboda. Lična, politička, ekonomska, socijalna i kulturna prava – sva su podjednako bitna i u harmoniji su jedna sa drugima, zbog toga je veoma važno da se podjednako poštuju. 

Iako često slušamo i čitamo o ljudskim pravima i slobodama, o njihovoj zaštiti i poštovanju, svjedoci smo da je u savremenom dobu sve više rasprostranjeno kršenje istih.  U današnjem svijetu je jako bitno da  ljudi shvate da treba više da se međusobno poštuju i uvažavaju. Čovjek je društveno biće, a na ovaj način se može graditi bolji život u društvu. Svi trebaju težiti harmoniji odnosa.

„Svi ljudi rođeni su slobodni, sa jednakim dostojanstvom i pravima“ – Povelja Ujedinjenih Nacija, 1945. godine. Dostojanstvo za sva živa bića možemo obezbjediti isključivo poštujući prava i slobode. Treba poći od sebe, svojim primjerom i predanošću možemo pokrenuti pozitivne promjene u društvu. 

Ja se najviše borim za pravo na zdravu životnu sredinu, koje spada u grupu socijalnih prava. Član 35.  Ustava Republike Srpske  – Čovjek ima pravo na zdravu životnu sredinu. Svako je, u skladu sa zakonom, dužan da u okviru svojih mogućnosti štiti i unapređuje životnu sredinu. 

Ono je povezano sa osnovnim ljudskim pravom na ŽIVOT. Bez zdrave životne sredine, nema ni života. Ni za ljude, ni za sva druga živa bića. Jedina je razlika što mi, ljudi, imamo mogućnost da se borimo protiv uništavanja za dobrobit svih živih bića. Zatim je direktno povezano sa slobodama govora, misli i javnog izražavanja misli, slobodama zbora i udruživanja, itd. koja su takođe zarantovana kako međunarodnim poveljama i konvencijama, tako i u okviru država najvišim pravnim aktima.

U idealnom svijetu, najviše bi se poštivalo pravo na život, lična sloboda, sloboda vjeroispovjesti i sloboda izražavanja nacionalne pripadnosti, pravo na zdravu životnu sredinu i pravo na školovanje. “

Sara Tuševljak je rođena 1997. godine, studentica je Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu gdje i živi. Istaknuta je aktivistkinja za zaštitu životne sredine i borbe protiv izgradnje mini hidro centrala. 

Oko godinu i po aktivno predvodi borbu i koordiniše rad sa Resursnim Aarhus Centrom iz Sarajeva, zatim Fondacijom Atelje za društvene promjene-ACT i Centrom Civilnih Inicijativa, koji im pružaju pomoć u borbi za očuvanje Kasindolske rijeke u Istočnom Sarajevu, na kojoj je izgrađena jedna, a planiraju izgraditi još dvije mHE. 

Jedna je od organizatorica Građanske inicijative za zaustavljanje izgradnje dvije mHE na Kasindolskoj rijeci i zahtjevom da već izgrađena MHE posluje u okviru zakona, odnosno dozvola koje je dobila za svoj rad. Građanska inicijativa je završena uspješno, sakupljeno je skoro 2500 potpisa, od kojih je 1000 bila potrebna da bi se mogla predati Skupštini Grada Istočno Sarajevo.