Mladi glasovi budućnosti

#DanEvrope2022 obilježavamo i sa mladim evropskim ambasadorima i razgovorom o očekivanjima mladih iz Bosne i Hercegovine od Evropske godine mladih! Šta žele mladi iz Bosne i Hercegovine  i kako i...

#DanEvrope2022 obilježavamo i sa mladim evropskim ambasadorima i razgovorom o očekivanjima mladih iz Bosne i Hercegovine od Evropske godine mladih!

Šta žele mladi iz Bosne i Hercegovine  i kako im Evropska unija može pomoći?

“Od Europske godine mladih očekujem da mladima bude pokretačka snaga za pokretanje raznih poslova, kako na nivou Bosne i Hercegovine, tako i na regionalnom nivou, jer mladi definitivno za to imaju i snagu, i potencijal i, ono što je danas veoma bitno, kreativnost.
Smatram da je mladima u Bosni i Hercegovini definitivno potrebno više prilika za učešće u omladinskim aktivnostima, kako u BiH, tako i u regionu, jer samo na taj način mladi mogu da šire svoju grupu ljudi i otvaraju sebi nove prilike.”
Armin Poljak

 

 

 

 

“Od Europske godine mladih očekujem fokus na iznalaženju načina da se mladi ljudi uključe u sve sfere društva jer smo mi itekako bitna karika istog. Želim više mogućnosti za profesionalno usavršavanje, zaposlenje i generalno više mobilnosti za mlade osobe iz Bosne i Hercegovine.”
Džulisa Otuzbir

 

 

 

 

 

“U Europskoj godini mladih želim da mladi iskoriste ovu godinu dana da identifikuju sve probleme i izazove u našoj zajednici i počnu raditi na rješavanju istih kako bismo mogli da se fokusiramo na ono što je bitno – a to su tolerancija, mir i pomirenje.
Za mlade želim više prilika za zaposlenje i praksu tokom studija kako bi stekli dovoljno iskustva koje je potrebno za ulazak u poslovni odnos nakon završenog školovanja. To bi značajno unaprijedilo ekonomiju BiH ako bi se vise ulagalo u ljudske resurse.”
Hadžera Selimović

 

 

 

 

“Željela bih da u Europskoj godini mladih naš fokus bude na kulturi. Odnosno, željela bih da imamo što više prilika za predstavljanje vlastite kulture i upoznavanje drugih kultura.
Smatram da su mladima u BiH potrebne prilike za unapređenje znanja i vještina, a samim time i liderskog potencijala koji se krije u svakom od nas.”
Hana Kunić

 

 

 

 

“Od Europske godine mladih očekujem više prilika i mogućnosti mobilnosti mladih i studenata kako u zemljama Zapadnog Balkana, tako i u zemljama Europske unije.
Želim da mnogo više projekata i programa EU bude dostupno mladim sa Zapadnog Balkana kako bi se uspješno integrirali u sisteme EU.” Šerif Salihović