Poslovne mogućnosti

Erasmus za mlade poduzetnike je evropski program razmjene za poduzetnike koji pruža priliku mladim i obećavajućim preduzetnicima da uče od iskusnih preduzetnika koji upravljaju manjim kompanijama u zemljama koje sudjeluju u programu.

U programu mogu sudjelovati mladi preduzetnici koji su odlučili pokrenuti vlastiti biznis ili su isti pokrenuli unutar protekle tri godine i iskusni preduzetnici koji su vlasnici ili na rukovodećoj poziciji malog ili srednjeg preduzeća u jednoj od zemalja koje sudjeluju u programu. 

Iskustva tokom razmjene pomažu u sticanju potrebnih vještina za vođenje malog biznisa te pružaju priliku sa saradnju sa partnerima iz inostranstva i učenje o novim tržištima.

Kontakt tačke programa u Bosni i Hercegovini, EDA- Razvojna agencija i Žena za žene internacional  pružaju podršku tokom prijave i cijelog procesa razmjene. 

Evropska unija kontinuirano ulaže u razvoj novih programa i inicijativa koje podržavaju cjeloživotno učenje, razvoj novih vještina i mogućnosti za mlade širom Bosne i Hercegovine. Podrškom start-up preduzećima, razvoju preduzetničke ideje i pokretanje vlastitog biznisa, Evropska unija sarađuje sa mladim talentima širom države kako bi se unaprijedila kvaliteta života svih građana.