MojaEUPriča: Solvio

Nove vještine za razvoj poslovnih ideja i poznavanje poslovanja privatnog sektora, nove prilike za rast i razvoj Uz podršku Evropske unije, Adnan je stekao nove menadžerske vještine, a stečena is...Nove vještine za razvoj poslovnih ideja i poznavanje poslovanja privatnog sektora, nove prilike za rast i razvoj❗
Uz podršku Evropske unije, Adnan je stekao nove menadžerske vještine, a stečena iskustva i ekspertizu koristi za rast i razvoj svoje kompanije Solvio i pružanje novih prilika mladima❗
Zajedno za očuvanje radnih mjesta i jačanje privrede❗