MojaEUPriča: MI Semko

Nove vještine za #BiH privatni sektor, nove prilike za rast i razvoj Uz podršku Evropske unije, kompanija MI Semko je unaprijedila svoje proizvodne kapacitete, nabavila novu, savremenu opremu, pobol...



Nove vještine za #BiH privatni sektor, nove prilike za rast i razvoj❗
Uz podršku Evropske unije, kompanija MI Semko je unaprijedila svoje proizvodne kapacitete, nabavila novu, savremenu opremu, poboljšala produktivnost i efikasnost te konkurentnost kompanije na tržištu❗
Zajedno za očuvanje radnih mjesta i jačanje privrede❗