MojaEUPriča: Mladi za vladavinu prava

Nove prilike za mlade, više mogućnosti za ostvarenje njihovog potencijala❗️ Uz podršku Evropske unije, mladi širom #BiH zajedno sa organizacijama civilnog društva i stručnjacima uče o zna...Nove prilike za mlade, više mogućnosti za ostvarenje njihovog potencijala❗️

Uz podršku Evropske unije, mladi širom #BiH zajedno sa organizacijama civilnog društva i stručnjacima uče o značaju vladavine prava te kroz direktan građanski aktivizam učestvuju u procesu učenja o pristupu pravdi i značaju zaštite osnovnih ljudskih prava i sloboda ❗️

Zajedno za nove prilike i bolju budućnost❗️

#EUzaBiH 🇪🇺 🇧🇦

Evropska unija u Bosni i Hercegovini