MojaEUPriča: Sigurnost hrane u BiH

Unaprijeđen sistem kontrole bilja, jačanje kapaciteta institucija i kompanija, usklađivanje zakonodavstva BiH s pravnom stečevinom EU i sigurnija hrana za građane BiH Uz podršku Evropske unije, ...Unaprijeđen sistem kontrole bilja, jačanje kapaciteta institucija i kompanija, usklađivanje zakonodavstva BiH s pravnom stečevinom EU i sigurnija hrana za građane BiH❗
Uz podršku Evropske unije, bh institucije sarađuju sa evropskim stručnjacima kako bi se unaprijedili i zadovoljili kriteriji zdravlja bilja, zaštitilo zdravlje građana i omogućile veće poslovne mogućnosti za rast bh privrede.
Zajedno za očuvanje radnih mjesta i jačanje privrede❗