“MOJE KULTURNO BLAGO” – pravila takmičenja

Kulturni turizam je pokretač razumijevanja, posebno među mladima. Turistička industrija, kulturni i kreativni sektor su znatno pogođeni posljedicama pandemije, a pružaju brojne prilike za uživan...

Kulturni turizam je pokretač razumijevanja, posebno među mladima. Turistička industrija, kulturni i kreativni sektor su znatno pogođeni posljedicama pandemije, a pružaju brojne prilike za uživanje u prirodnim i kulturnim bogatstvima koje nam naša država nudi. Istraživanje svog okruženja i učenje o zanimljivostima kulturne baštine omogućava nam da očima stranca sagledamo svu ljepotu i jedinstvenost Bosne i Hercegovine.

U skladu s tim, Info centar Evropske unije u BiH (EUIC) će organizirati dvodnevnu fotoškolu, na četiri lokacije, nakon čega će uslijediti nagradno takmičenje iz foto reportaže, u okviru kojeg ćemo pozvati mlade ljude da pokažu ljepote Bosne i Hercegovine (prirodu, tradiciju, zanate, orijentire i ljude) i učine je turističkim odredištem za domaće turiste.

Nagradno  takmičenje „MOJE KULTURNO BLAGO“ je otvoreno za sve prijavljene učesnike fotoškole.

Propozicije i pravila nagradnog takmičenja

ČLAN 1: ORGANIZATOR

Info centar Evropske unije u BiH, Skenderija 3a, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, (u daljem tekstu: Organizator) ovim putem javno objavljuje pravila za Nagradno takmičenje iz foto reportaže „MOJE KULTURNO BLAGO“ u 2021. godini (u daljem tekstu: Nagradno takmičenje). Učešćem u ovom Nagradnom takmičenju, učesnici prihvataju ova Pravila.

ČLAN 2: TRAJANJE NAGRADNOG TAKMIČENJA

Nagradno takmičenje iz foto reportaže će se realizovati od 30.6.2021. od 12:00 sati do 30.8.2021. do 23:59 sati, što predstavlja period u kojem će se prijave primati putem dole navedene email adrese.

ČLAN 3: PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća u Nagradnom takmičenju imaju prijavljeni učesnici fotoškole, u dobi od 15 do 18 godina na dan predaje prijave na takmičenje, koji su državljani Bosne i Hercegovine i s prebivalištem u Bosni i Hercegovini, osim uposlenika Info centra Evropske unije u BiH, Ureda EU u BiH te članova njihovih užih porodica (u daljem tekstu: Učesnik).

ČLAN 4: KAKO UČESTVOVATI U NAGRADNOM TAKMIČENJU

 1. Rok za prijavu foto reportaže (slike i tekst) na takmičenje je 30. avgust  2021. Prijave pristigle poslije navedenog datuma se neće uzeti u razmatranje;
 2. Foto reportaže – kolaž fotografija (minimalno 6 – maksimalno 12 fotografija kreiran sa Google Slide) i prateći tekst (minimalno 1800 riječi, maksimalno 4200 riječi);
 3. Prijave poslati na sljedeće e-mail adrese: info@euic.ba; jasmin.agovic@gmail.com;
 4. Sve prijave pristigle nakon isteka roka za predaju neće se uzimati u razmatranje.
 5. Predmet e-maila treba sadržavati riječ „Prijava – Moje kulturno blago“, te ime i prezime učesnika Nagradnog takmičenja.
 6. Prijave poslane na navedene e-mail adrese moraju sadržavati:
   1. ime i prezime autora rada, datum rođenja, adresu i kontakt telefon
   2. lokaciju/e nastanka fotografija
 7. Sve prijave automatski postaju vlasništvo Organizatora. U razmatranje će se uzimati samo one prijave koje budu pripremljene i predate u skladu s ovdje navedenim Pravilima.
 8. Učesnici su obavezni da tokom trajanje fotoškole učestvuju i promovišu takmičenje putem svog privatnog Instagram profila
 9. Potrebno je napraviti  fotografije kojima se promovišu  turističke ljepote / ljudi Bosne i Hercegovine
 10. Postavite fotografije na svom Instagram profilu, sa sljedećim tekstom #KreativnoLjeto #EUzaBiH #EvropaZaKulturu (sva tri su obavezna), tagujte @euinfo.ba te naznačite lokaciju na kojoj je fotografija napravljena
 11. U finalnoj fazi takmičenja, učesnik može biti predstavljen samo jednim kolažom fotografija.
 12. EUIC će objavljene fotografije podijeliti na svom zvaničnom Instagram profilu @euinfo.ba uz označavanje („tagovanje“) Instagram profila učesnika;
 13. EUIC zadržava pravo da objavi/podijeli do najviše 10 fotografija po učesniku na svom Instagram profilu.
 14. Svi učesnici takmičenja trebaju PRATITI (FOLLOW) Instagram i Facebook profil EUIC-a @euinfo.ba
 15. Foto reportaže moraju biti autentične i originalne. Svi oblici plagiranja vode do diskvalifikacije.
 16. Samo foto reportaže koje ranije nisu objavljene i koje nisu učestvovale u drugim takmičenjima mogu biti prijavljene u ovom takmičenju.
 17. Nakon 3. septembra 2021., komisija će izabrati 10 foto reportaža koje će se takmičiti u završnom krugu glasanja, te izabrati tri pobjednika
 18. Foto reportaže 10 finalista će biti postavljene na internet stranicu EUIC-a (www.euinfo.ba).

ČLAN 5: NAGRADNI FOND

 1. Na osnovu odredbi ovih Pravila, nagrade će biti dodijeljene za tri foto reportaže koje osvoje najveći broj glasova komisije.
 2. Autori foto reportaža koji zauzmu prva tri mjesta  će imati priliku da dobiju digitalne fotoaparate (različite vrijednosti).

ČLAN 6: IZBOR I PROGLAŠENJE POBJEDNIKA

 1. Komisija za procjenu prijava na Nagradno takmičenje će bodovati svaku važeću pristiglu prijavu, ocjenjujući tekstualni i vizuelni sadržaj Učesnika.
 2. Pobjednici nagrade će biti proglašen najviše 15 dana od isteka roka za prijavu. Pobjednici nagrada će biti informisani emailom, a njihova imena (i pobjednički planovi putovanja bez osobnih podataka) će biti oglašeni na društvenim mrežama (i internet stranci) EUinfo.ba.

ČLAN 7: PONAŠANJE NA DRUŠTVENIM MREŽAMA U SKLADU S PRAVILIMA

 1. Učesnici Nagradnog takmičenja i pobjednici trebaju se pridržavati pravila ponašanja na društvenim mrežama i drugim oblicima i kanalima Internet i javnih komunikacija.
 2. Organizator zadržava pravo da isključi Učesnika iz takmičenja ili diskvalifikuje pobjednika bez navođenja posebnog razloga, ako taj učesnik osobno ili kroz njegove/njene profile na društvenim mrežama pokaže znakove neprimjerene komunikacije ili prekrši navedena pravila.
 3. Organizator nije odgovoran za bilo kakve tehničke probleme u vezi sa učešćem u takmičenju, uključujući i moguće zastoje u funkcionisanju email adrese, koji su izvan kontrole Organizatora.

ČLAN 8: PUBLICITET I OBRADA PODATAKA

 1. Učešćem u ovom Nagradnom takmičenju, Učesnici su saglasni da se, ako postanu pobjednici, njihovo ime i slika mogu od strane Organizatora objaviti i koristiti bez naknade u online, štampanom, zvučnom i video materijalu. Učestvovanjem u ovom nagradnom takmičenju, Učesnici su saglasni da pristaju na obradu svih ličnih podataka unesenih u aplikaciju. Obrada linčnih podataka podrazumijeva arhiviranje podataka u svrhu kontakiranja pobjednika te dokaza o učešću u Nagradnom takmičenju. Organizator se obavezuje postupati s ličnim podacima u skladu s Općom uredbom Evropske unije o zaštiti podataka i privatnosti osoba.

ČLAN 10: IZMJENE I PREKID NAGRADNOG TAKMIČENJA

 1. Nagradno takmičenje može se izmijeniti ili prekinuti u slučaju nastupa okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao predvidjeti, spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Učesnici će o izmjenama ili prekidu Nagradnog takmičenja biti obavješteni putem društvenih mreža i internet stranice Organizatora.

ČLAN 11: POREZI

 1. Pobjednik ne snosi nikakve troškove poreza, obaveza niti naknade direktno povezane s nagradama dodijeljenim na ovom Nagradnom takmičenju.