Najmlađi kreativci pišu svoje muzejske priče

U saradnji sa muzejima širom Bosne i Hercegovine, Info centar Evropske unije u Bosni i Heregovini organizovao je radionice za najmlađe učesnike. Stotine mladih kreativaca, zajedno sa kustosima, muz...U saradnji sa muzejima širom Bosne i Hercegovine, Info centar Evropske unije u Bosni i Heregovini organizovao je radionice za najmlađe učesnike. Stotine mladih kreativaca, zajedno sa kustosima, muzejskim pedagozima i stručnjacima su imali priliku istražiti bogate muzejske građe i saznati nove zanimljive činjenice o kulturnoj baštini koju muzeji čuvaju te naučiti nove vještine kroz interaktivne radionice.

Zahvaljujemo se Muzeju Bitka za ranjenike na Neretvi, Muzeju I zasjedanja AVNOJ-a, Muzeju književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine, Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine, Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine, Muzeju Hercegovine u Mostaru i Trebinju, Zavičajnom muzeju Goražde, Regionalnom muzeju Doboj, Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske, Muzeju II zasjedanja AVNOJ-a, Zavičajnom muzeju Travnik, Muzeju Republike Srpske, Muzeju Grada Zenice, Zavičajnom muzeju Konjic, Muzeju Semberije.