Naši okeani, naša budućnost

Okean pokriva 71% površine naše Planete. To je ogromna jedinstvena masa slane vode međusobno povezane u jednu vodenu masu koju nazivamo još i Svjetsko more. Okean proizvodi najmanje 50% kisika na ...Okean pokriva 71% površine naše Planete. To je ogromna jedinstvena masa slane vode međusobno povezane u jednu vodenu masu koju nazivamo još i Svjetsko more.

Okean proizvodi najmanje 50% kisika na planeti, dok apsorbuje oko 30% ugljičnog dioksida koji proizvode ljudi, ublažavajući uticaje globalnog zagrijavanja. Naš okean je domaćin 80% biodiverziteta i izvor je hrane za više od milijardu ljudi širom svijeta. Ključan je i za našu ekonomiju, a prema podacima UN-a procjenjuje se da će 40 miliona ljudi biti zaposleno u industrijama zasnovanim na okeanima do 2030. godine.

Brojni su problemi kojima je izložen poput recimo raznih vrsta zagađenja kao npr.napuštenim ribarskim mrežama, naftom, prekomjernog ribolova, usputnog ulova i posljedica klimatskih promjena sa kojima sa danas suočavamo.

Pošto je 90% populacija velikih riba iscrpljeno, a 50% koraljnih grebena uništeno, iz okeana uzimamo više nego što se može obnoviti, te je neophodno raditi na stvaranju ravnoteže kroz revitalizaciju.

Upravo je to tema Svjetskog dana okeana 2022. godine „Revitalizacija: kolektivna akcija za okean“ jer naš okean zbog krize sa kojom se suočava, treba zaštitu. Samo jedan od razloga za očuvanje okeana, koji potkrepljuje ovu činjenicu proizilazi iz proučavanja medicinskih vrsta koje žive u moru. 

Naši okeani bi mogli sadržavati slijedeći lijek za rak, za koji nećemo saznati ako ne očuvamo morske ekosisteme i ne istražimo ih odgovorno. Uspostavljanjem zaštićenih morskih područja i zabranom destruktivnih aktivnosti možemo zaštititi mnoge vrste koje pomažu u liječenju naše planete. Evo samo nekoliko do sada otkrivenih lijekova. Morska šprica koja ima sposobnost borbe protiv raka inspirisala je špansku farmaceutsku kompaniju da napravi sintetičku verziju supstance koja se koristi za liječenje naprednog stadija raka. Prema Nacionalnoj upravi za oceane i atmosferu (NOAA), “morski beskičmenjaci proizvode više antibiotika, tvari protiv raka i upale od bilo koje grupe kopnenih organizama.” Nekoliko morskih vrsta pomaže u borbi protiv COVID-19. Lijek Aplidin, sadrži spoj koji je prvi put identificiran u vrsti mediteranskog morskog šprica pod nazivom Aplidium albicans. Pretkliničko ispitivanje pokazalo je da je Aplidin bio gotovo 30 puta efikasniji od lijeka za koronavirus remdesivir (koji također ima morsko porijeklo, a sadrži spojeve pronađene u morskim spužvama). Također je vrijedno napomenuti da su enzimi iz morskih mikroba korišteni za razvoj dijagnostičkog testa za COVID-19.