Obnovljivi izvori energije za odrzivu buducnost

Obnovljivi izvori energije se smatraju održivim iz razloga što su ništa drugo nego sile prirode koje se mogu koristiti bez ograničenja. Neke od najvažnijih trenutno u svijetu su tekuće vode, a z...Obnovljivi izvori energije se smatraju održivim iz razloga što su ništa drugo nego sile prirode koje se mogu koristiti bez ograničenja. Neke od najvažnijih trenutno u svijetu su tekuće vode, a zatim slijede sunce, vjetar, biomasa i unutrašnja toplota Zemlje koja se koristi u formi geotermalne energije. Iako su prisutni brojni problemi ekonomske i tehničke prirode kako bi se omasovila njihova upotreba, u budućnosti ćemo se sve više morati okretati uporavo korištenju obnovljivih izvora energije. U 2019. godini, oko 11% globalne primarne energije bilo je iz obnovljivih tehnologija.Naravno, kao i u svemu i u ovome postoje prednosti i nedostaci.

U globalnoj proizvodnji i potrošnji električne energije, hidroenergija prednjači u odnosu na ostale obnovljive izvore. Iako je manji procentualni udio u ukupnoj količini energije koja se dobija iz ovih izvora pojedine države se gotovo u potpunosti oslanjaju na hidroenergiju. Norveška 91,09%, Paragvaj 100%, Albanija 99,44%, DR Kongo 99,57% i druge dok je u BIH 35,03%. Pored toga što je ovo obnovljivi izvor energije, prednosti su da je proizvedena u visokoplaninskim područjima sa manjom gustinom naseljenosti, relativno jeftina forma električne energije i nema emisije stakleničkih gasova. Brane se grade da zadržavaju vodu, smanjuju rizik od poplava i manjka vode. Postoje i nedostaci koji se ogledaju u tome da su veoma skupe za izgradnju, samo određena mjesta imaju dovoljno vode, najčešće potpuno devastiraju rijeke na kojima se grade, uzrokuju vizuelno zagađenje, uništavaju biološku raznolikost i prirodu općenito, jer njihovom izgradnjom nestaju mnoga vrijedna staništa i vrste, imaju negativan uticaj na ribe, jer zbog njih nestaju mrjestilišta, remete hidrologiju i uzrokuju promjene u nivou podzemnih voda. Takođe, uvijek postoji mogućnost za njihov kolaps. Mulj koji je prije potopa pokrivao poljoprivredno zemljište, taloži se na dnu jezera, a pokazalo se i da vegetacija koja je poplavljena i u fazi je raspada, može emitovati metan I karbon dioksid, dva staklenička plina.

Vjetar je još jedan obnovljivi izvor energije,  a kako pokazuju zvanični dokumenti EU-a, ova unija ima najveći kapacitet kada je riječ o vjetropotencijalu na svijetu i očekuje se da će se u EU proizvoditi 350 gigavata (GW) do 2030. godine što je 24 posto potražnje za električnom energijom.

Bosna i Hercegovina i Makedonija u grupi su zemalja s najvećim potencijalom za eksploataciju energije vjetra. U tim zemljama vjetropotencijal je procijenjen na više od 6,2 MW po kvadratnom kilometru. BiH trenutno ima 3 vjetroelektrane: Podveležje i dvije kod Tomislavgrada.

Nedostaci vjetroelektrana: Vjetar nije stalno prisutan tako da struja koja se generira tokom oluja, ne može biti sačuvana za upotrebu tokom mirnijih perioda.  Grupe turbina mogu uticati negativno na pejzaže i uživanje u pogledu, a mogu uticati i na divlje životinje, posebno ptice. Oko 7000 turbina je potrebno da proizvede istu količinu električne energije koju proizvede jedna nuklearna elektrana. Vjetroelektrane su bučne za one koji žive u samoj blizini.

Prednosti vjetroelektrana: Obnovljivi su izvor energije. Sigurne su i čiste, ne doprinose globalnom zagrijavanju i kiselim kišama. Imaju minimalan uticaj na lokalne ekosisteme. Vjetrovi su zimi jači što odgovara povećanim potrebama za strujom. Nakon inicijalnih troškova za izgradnju vjetroelektrana, proizvodnja električne energije od ovog izvora je prilično jeftina. Budućnost vjetroparkova je najvjerovatnije na pučini.

Još jedan obnovljiv izvor energije je solarna energija. Energija sunca je čista I toliko obilna da je količina energije koju zemlja primi za 30 minuta jednaka svoj snazi ​​koju ljudi koriste u jednoj godini.

Prednosti su da nema negativan uticaj na okoliš,ne zagađuje zrak, pogodna je za manju proizvodnju, efikasna I neograničena. Nedostaci su da na proizvodnju električne energije utiče doba dana, godišnja doba, I oblačnost. Veoma je skupa I na žalost tehnologija je još uvijek u potrazi za jeftinim I efikasnim načinom da se konstruišu solarne stanice.