EU i obrazovanje

Politike Evropske unije u sektorima obrazovanja i edukacije podržavaju napore zemalja članica koje su nadležne za provedbu i rješavanje zajedničkih izazova kao što su nedostatak kadrova i razvoja novih vještina, tehnološki napredak i kompetentnost na globalnom nivou. Kroz brojne programe, inicijative i projekte, Evropska unija podržava saradnju i jačanje kvalitete obrazovanja i edukacija unutar Evropske unije i za zemlje u procesu pridruženja.

U Bosni i Hercegovini, Evropska unija podržava inicijative i projekte koji se tiću unapređenja kvalitete obrazovanja, osiguranja pristupa obrazovanju te razvoja vještina i jačanja obrazovnih institucija.